Pere Gifre Ribas rep la beca de Recerca Ciutat de Figueres 2021

L'estudi guanyador porta per títol Els fages: família, advocació, agrarisme i política (1808-1884)

L’Ajuntament de Figueres convoca anualment la Beca de Recerca Ciutat de Figueres, la qual té com a objectiu el foment de l’estudi en els àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències naturals. En l’edició d’enguany, el jurat, reunit el dia 25 de març de 2021, després d’estudiar i valorar els quatre projectes presentats segons els criteris que indiquen les bases de la convocatòria (qualitat i viabilitat, interès per Figueres i currículum dels investigadors) ha proposat que s’atorgui la Beca de Recerca Ciutat de Figueres 2021 a l’estudi presentat per Pere Gifre Ribas sota el títol: Els Fages: família, advocacia, agrarisme i política (1808-1884). El segle XIX i la construcció de la Figueres liberal resseguida a través de la família Fages fixen el marc històric del projecte guanyador, que té com a objectius de la recerca:

1. Situar els Fages en el marc general de la burgesia del segle XIX català i mostrar el paper protagonista del liberalisme moderat abans de 1868.

2. Establir els mecanismes de formació del patrimoni agrari dels Fages: mercat de la terra, aliances matrimonials i herències. El patrimoni com a base del sufragi.

3. Delimitar el capital social de la família Fages: la casa, els amics, el despatx.

4. Plantejar l’advocacia com a trampolí social, com a origen de la xarxa dels «amics polítics» dels Fages.

5. Fer evident el canvi agrari de l’Empordà a Girona i Catalunya: lideratge, associacionisme, impremta i ensenyament agrícola, així com les limitacions del model agrari que es vol imposar. L’abast del canvi: dels papers agronòmics a la realitat agrícola.

6. Mostrar l’existència de liberals moderats en una Figueres progressista i protorepublicana.

Pere Gifre Ribas és llicenciat en Història pel Col·legi Universitari de Girona-UAB (1985). Exerceix la docència des de 1986, i és catedràtic d’ensenyament secundari des de 2008. Ha compaginat l’activitat pedagògica amb la investigació, focalitzada en temes d’història agrària, especialment d’època moderna, així com en l’estudi dels arxius patrimonials i en l’edició i estudi de les corts catalanes d’època moderna. Coordina la col·lecció d’històries comarcals que edita la Diputació de Girona. Ha participat en diversos projectes de recerca i ha publicat, com a autor i coautor, nombrosos llibres vinculats a l’àmbit historiogràfic, així com articles en revistes especialitzades. Ha presidit l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines (1999-2005) i l’Institut d’Estudis Empordanesos (2007-2015).