Dilluns, 22 d'abril de 2024
És notícia

Qui som

El titular de la pàgina web www.laciutat.cat és la societat CASGUAMEDIA SL. les dades d’identificació de la qual són les següents:

Domicili social
Plaça de Ponent, 11, 1º-2ª, 43001 Tarragona, Catalunya.
N.I.F.:  B43963487
Correu electrònic: [email protected]
Telèfon: 977 045 816 – 630 979 590
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona amb data d’entrada 2/10/2008, foli 1155 i presentación 1/58/7359.