Autors

Cap de redacció

Adrià Miró Canturri

 

Cap de continguts

Sergio Lahoz Dorante

 

Sotscap de redacció

Adrià Torres Moreno

 

Redactors

Minerva Pacheco

Eric Mendo

Melissa Grua

Pablo Domènech

Júlia Ponsa

Daniel Hurtado

Rafel Claramunt

Irene López

 

Xarxes socials

Cristina Fernández

David Bria

Andrea Fernández

Raquel Fernández

 

Disseny gràfic

Marc Pascual