Els museus de Terrassa reben més de 184.000 visitants durant el 2022

S’han donat a conèixer les principals xifres del sector turístic a la ciutat durant l’any 2022

temps lectura-Temps de lectura: 4 minuts

El regidor de Turisme, Pep Forn, ha presidit aquest dijous la reunió del primer Plenari de la Taula de Treball del Producte Turístic de Terrassa. Durant la reunió, celebrada al Parc Audiovisual de Catalunya i en la que han participat una trentena de persones, s’han presentat els canvis introduïts a la Taula de Treball del Producte Turístic amb l’objectiu de millorar el seu funcionament i governança, establint nous mecanismes, més àgils i col·laboratius, que permetin vetllar per la implementació del Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa i continuar treballant en el foment i la millora de l’activitat turística a la ciutat.

 

Amb els canvis introduïts, la Taula de Treball del Producte Turístic manté la representació de totes les empreses i entitats vinculades al sector turístic de la ciutat. A més, i amb l’objectiu d’agilitzar el seu funcionament, aquest organisme passa a exercir unes funcions de caràcter més executiu i col·laboratiu, supervisant la implementació del Pla de Màrqueting Turístic, analitzant les dades i estadístiques de l’activitat turística a la ciutat o consensuant les principals accions i campanyes de promoció, així com el calendari dels esdeveniments anuals més rellevants.

 

Entre les millores introduïdes en el funcionament de la Taula, destaca la creació d’un Plenari, amb funcions consultives, constituït per la Taula de Turisme, però ampliant la seva representació. Formen part d’aquesta nova instància tots els agents vinculats amb el sector turístic, així com una àmplia representació de la societat civil com ara la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, entitats econòmiques com la Cambra de Terrassa, gremis professionals, grups polítics municipals, entitats culturals o una representació del sector públic supramunicipal.

 

El regidor de turisme, Pep Forn, explica que: «La creació del Plenari ens ajudarà a copsar el pols general de la ciutat envers el turisme i també serà molt útil per traslladar informacions des de la banda pública i poder escoltar també totes les veus i les opinions dels diferents agents vinculats, d’una forma o l’altra, amb l’àmbit turístic».

 

El Plenari es reunirà un cop l’any, i serà el marc en què es presentarà i debatrà el pla anual d’accions específic i que conté les principals línies d’actuació en matèria turística.

 

Una altra de les novetats pel que fa al funcionament de la Taula, és la posada en marxa dels Clubs de Producte. Uns grups de treball al voltant d’àmbits concrets, de caràcter temporal, que es crearan en funció de les necessitats de cada moment i estaran destinats a la creació i estructuració de nous productes turístics, així com a la millora dels actuals.

 

Els Clubs de Producte es constituiran per a àmbits concrets i estaran formats per les entitats i empreses actives en cadascun dels sectors, especialment en àmbits com el turisme de reunions, professional, congressos, universitat, audiovisual, turisme cultural i patrimoni, gastronomia o esports.

 

D’altra banda, la Taula del Producte Turístic de Terrassa comptarà a partir d’ara amb una taula interdepartamental de Turisme. Un organisme que tindrà com a principal objectiu vetllar per les estratègies i el treball de caràcter transversal que es desenvolupa des de les diferents àrees municipals que interactuen amb l’activitat turística (Turisme, Projecció de la Ciutat, Relacions Europees i Internacionals, Promoció Econòmica, Urbanisme, Esports, Cultura, Medi Ambient o Comunicació).

 

La Taula de Treball de Creació de Producte Turístic de Terrassa es va constituir l’any 2014, amb l’objectiu de crear sinergies entre l’administració i les empreses de la ciutat, afavorir la creació de productes turístics, així com per acordar de forma conjunta les accions i les línies de promoció a desenvolupar. Actualment, en formen part un total de 51 institucions, entitats, empreses i associacions (a banda dels grups municipals, regidors i regidores i els serveis tècnics de diferents serveis municipals), i està presidida pel regidor de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa.

 

Xifres molt positives

Durant la reunió, també s’han donat a conèixer les principals xifres del sector turístic a la ciutat durant l’any 2022. Així, destaca el nombre de consultes rebudes a l’Oficina de Turisme situada a la Masia Freixa i que durant el 2022 va arribar a les 10.963, incrementant-se en un 47,27% respecte a les registrades el 2021. D’aquestes, un 55,19% procedien de persones residents a Terrassa (un 55,90% el 2021), un 34, 28% de la resta de Catalunya (37,10% el 2021), un 3,70% de l’Estat espanyol (3,51 el 2021) i un 6,83% de la resta del món (3,49% el 2021).

 

També s’han incrementat les visites turístiques amb servei de guia, que han passat de les 3.391 persones el 2021 a les 5.414 el 2022, amb un augment del 59,66%. Pel que fa a la procedència d’aquestes visites destaca el nombre de persones procedents de la resta de Catalunya (53,88%) superant al turisme local (37,64%) l’estranger (4,73%) i el de l’Estat espanyol (3,75%).

 

D’altra banda, durant l’any 2022, els museus i monuments de la ciutat van rebre un total de 184.076 visitants. Destaquen les 109.908 que van passar pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (62.122 el 2021), les 45.578 persones que van visitar alguna de les seccions del Museu de Terrassa (34.778 el 2021) els 21.669 visitants de la Masia Freixa (9.054 el 2021) o els 6.921 del Museu Tèxtil (5.633 el 2021).

 

El regidor Pep Forn explica que: «Més enllà de deixar enrere el sotrac que va representar la pandèmia, les xifres recollides durant l’any 2022 ens indiquen que els visitants mantenen i incrementen el seu interès per Terrassa. I que s’han aconseguit visualitzar i posar de relleu els múltiples atractius de la ciutat com a destinació turística singular, diferencial i de qualitat».

 

Pel que fa a l’activitat en línia i xarxes socials, la pàgina web de Turisme, visitaterrassa.cat, va registrar un total de 39.786 usuaris i usuàries durant el 2022, amb un total de 142.936 pàgines vistes. A més, el perfil d’Instagram @firamodernistadeterrassa va sumar 700 nous seguidors i seguidores i un total de 400.000 impressions de les seves publicacions durant l’any passat.

 

D’altra banda, iniciatives com el concurs de millor foto del mes al perfil d’Instagram @terrassa_turisme va assolir la xifra de 7.800 fotos amb l’etiqueta #terrassaturisme i 1.993 stories amb 798.250 impressions i els vídeos (reels) realitzats per difondre les “10 raons per visitar Terrassa” van aconseguir un total de 42.554 visualitzacions a Instagram.