Barcelona va destinar més de 2.500 euros per infant per garantir els seus drets

Un estudi s’ha presentat aquest dimecres en un acte celebrat al Saló de Cent de l’Ajuntamen

L’Ajuntament de Barcelona va pressupostar 605.619.342 euros destinats a la infància el 2021, segons ha posat de manifest l’estudi pressupostari ‘Quantificació de la inversió pressupostària en la infància als pressupostos aprovats el 2021 per l’Ajuntament de Barcelona’, de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, i elaborat amb una metodologia desenvolupada per UNICEF. Aquesta és la quantitat que es va poder destinar a infants i adolescents per tal de contribuir a la garantia dels seus drets si es té en compte l’alt grau d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, que se situa tradicionalment entre els més alts d’Espanya, al voltant del 95%.

Aquest estudi s’ha presentat aquest dimecres en un acte celebrat al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona amb la quarta tinenta d’Alcaldia responsable de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez; la directora de l’Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Carmen Gayo, i la coordinadora d’UNICEF Comitè Catalunya, Quima Oliver, conjuntament amb les entitats del sector.

L’estudi ha tingut els objectius d’identificar i quantificar la despesa destinada a infància al pressupost inicial de 2021 de l’Ajuntament, el primer gran consistori en utilitzar aquesta eina per radiografiar el pes de la infància en els seus comptes i el primer ajuntament que ho fa públic. A més, l’estudi s’ampliarà amb l’anàlisi del pressupost liquidat de l’exercici 2021, que  permetrà analitzar les diferents fases del cicle pressupostari i efectuar les pertinents comparatives així com perfeccionar la metodologia.

La quarta tinenta d’Alcaldia responsable de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha remarcat que “és un orgull per Barcelona ser la primera gran ciutat de l’estat que aplica aquesta metodologia i la fa pública, perquè és una eina d’autodiagnòstic que permet seguir millorant, creixent i defensant la garantia dels drets de la infància de la ciutat”.

En la seva intervenció la directora de l’Alto Comisionado ha destacat el caràcter pioner de la iniciativa i ha senyalat que “invertir en infància, especialment la més vulnerable, i conèixer l’impacte que aquesta inversió té en les diferents polítiques públiques és un requisit necessari per garantir els drets de nens i nenes amb els que ens hem compromès”. “Conèixer la magnitud de la inversió que dediquem a la infància és un requisit indispensable per saber en quina mesura les administracions públiques estem fent els esforços necessaris per complir aquest compromís”, ha afegit.

La coordinadora d’Unicef Comitè Catalunya, Quima Oliver, ha agregat que “la metodologia d’UNICEF per saber quant s’inverteix en els infants i adolescents aporta informació clau per poder millorar les polítiques i seguir avançant en el compliment de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i l’Agenda 2030. “Per això, a UNICEF treballem perquè tots els pobles i ciutats l’apliquin”, ha manifestat.

L’eina elaborada per UNICEF permet dimensionar l’esforç pressupostari realitzat per les administracions per garantir l’acompliment dels drets dels infants, així com fer una anàlisi comparativa dels pressupostos d’una mateixa administració any rere any. L’estudi ha estat fet per la Fundació Tomillo, que disposa de l’expertesa en l’aplicació de la metodologia. L’estudi permet fer una autoavaluació per poder determinar l’evolució de la despesa en infància de l’Ajuntament com a mesura de transparència i com a eina per a la presa de decisions en el disseny de les polítiques pressupostàries. Enguany, el resultat és un notable, ja que s’inverteix en infància més del que percentualment aquest col·lectiu representa a la ciutat.

Més de 2.500 euros per infant

Segons ha posat en relleu l’estudi, en els pressupostos de 2021, el 18,9% de la despesa de l’Ajuntament s’ha destinat a la infància i adolescència, mentre que el pes demogràfic d’aquesta a Barcelona és del 14,6% (a la ciutat hi viuen 241.954 nens, nenes i adolescents). Així, l’Ajuntament de Barcelona ha gastat 2.503 euros per infant el 2021. El pressupost municipal aprovat per l’any 2021 és de 3.253 milions d’euros, i d’aquest, es pot prendre en consideració per a l’anàlisi 3.115 milions d’euros, el 95,7% del total. D’aquesta manera, la despesa total destinada a infància el 2021 ascendeix a 605.619.342 euros.