Noemí Llauradó, regidora de Salut de Reus: “Amb el Pacte de Ciutat per la Salut per afavorirem el vincle entre els hospitals Sant Joan de Reus i el Joan XXIII de Tarragona”

Després de la presentació del trasllat del CMQ a l’antic Hospital, quin és el següent pas?
Ara s’han de dur a terme tot el projecte executiu i el projecte d’obres d’aquest trasllat. Com que son una empresa pública s’haurà de licitar la contracció de les obres, remodelar l’espai, que hauran de sortir en un concurs públic. També s’està realitzant un pla funcional per saber que s’ha de remodelar de l’antic hospital i de quina manera es distribuiran els serveis que aniran en aquest espai.

Heu concretat dates per poder fer efectiu el trasllat?
Estem parlant de fins a dos anys per poder fer efectiu el trasllat.

És massa aviat per parlar de les inversions que fareu amb l’estalvi que aconseguiu?
Com que passem d’un edifici particular a un edifici municipal, hi ha un marge d’estalvi. Les inversions ja estan previstes dintre del document que està desenvolupant-se.

És necessari realitzar algun tipus de remodelacions?
Les obres que ens indiquin els tècnics. La sort que tenim és que al realitzar-se abans, a l’antic hospital, un servei d’hospital gran part dels requisits ja es compleixen i això facilitarà el trasllat. Els serveis que estaran inclosos en aquest espai seran tota la part ambulatòria: urgències, cirurgia menor ambulatòria i les proves diagnòstiques.

Canviant de tema, parlem del Pacte de Ciutat per la Salut. A partir d’aquest suport dels agents polítics de la ciutat, quin és el següent pas?
Bé, no només comptem amb el suport del grups municipals del Ple, també comptem amb l’adhesió al pacte d’una trentena d’entitats i institucions ciutadanes. I, per mi això és el més important, haver traspassat l’àmbit polític per crear una cohesió ciutadana. Anant a la pregunta que hem feies, hi ha previst una taula de seguiment d’aquest Pacte que es reunirà en breu. Aquí prioritzarem les actuacions que volem dur a terme. Segurament, ens posicionarem a favor de l’execució del Pla Estratègic Sanitari per al Camp de Tarragona que va elaborar la Generalitat. Així afavorirem el vincle que hi ha d’haver entre el Sant Joan de Reus i el Joan XXIII de Tarragona, en estreta col·laboració amb la resta d’hospitals de la zona.

Una de les línies més important del pacte és pal·liar el dèficit al Sant Joan. Quin és l’estat actual de l’Hospital?
És evident que la situació que ens ocupa ara mateix és el dèficit del Sant Joan. Aquí portem molta feina feta i l’únic que hem de fer és continuar-la. Per tant, ja tenim la Comissió Mixta, amb la Generalitat, per tal de trobar mesures que reverteixin el dèficit. Pararel·lament, l’Ajuntament de Reus ja va fer una bonificació a l’IBI i va destinar més d’ 1MEUR al balanç dels comptes de l’hospital.

Només ens queda treballar l’apartat de l’hospital, en el qual fem un Pla de Viabilitat per veure en què podríem ser més eficients i també poder reduir aquest dèficit. A més a més, aquest pla ens servirà perquè l’empresa Reus Serveis Municipals, que és qui cobra el lloguer de l’hospital, pugui reestructurar el deute financer que té amb els bancs, per la construcció de l’equipament. La idea és que tendim a l’equilibri financer en tres o quatre anys.

Encara considereu a la Generalitat com un soci en la gestió de l’Hospital?
Aquests és un dels aspectes que preveu el Pacte i s’ha de debatre en aquest marc. Crec que l’opció més favorable seria incloure algun representant del Departament del Salut al Consell d’Administració de la societat municipal que regeix l’hospital, sense que aquest sigui el soci majoritari ni que deixéssim de ser una societat municipal.

Seguireu consultant altres agents o grups polítics per afegir-los al pacte de Salut?
Sí, en els propers dies s’hi sumaran altres entitats i institucions que no van poder reunir- se abans del dia 15 per acordar la seva adhesió. Sempre defensem que aquest pacte queda obert per a tothom qui es vulgui afegir. Igualment, s’ha de dir que s’ha parlat amb la candidatura de la CUP i, tot i que no s’han sumat al pacte, es podrien arribar a acords puntals sempre que no s’emmarqui dins del pacte.

Aquest hivern s’han patit cues per ser atès a la zona d’urgències, heu pogut resoldre aquesta situació?
Aquesta no ha sigut una situació exclusiva de l’Hospital Sant Joan, fet a valorar. Puntualment, durant els pics hem obert els llits que han calgut per poder pal·liar la situació.

En una de les línies estratègiques que estem treballant per minvar l’impacte a Urgències en moments puntuals és la coordinació amb els Centres d’Atenció Primària (CAP), que juguen un paper molt important per evitar congestionar l’Hospital fent el seguiment i atenció dels pacients de menys risc.

Una de les problemàtiques que hem de resoldre és el tractament de malalts crònics, que són els més vulnerables i en risc de desestabilitzar-se durant l’hivern. Per això cal estendre aquesta col·laboració, també, a la xarxa sociosanitària. Amb aquestes accions aconseguiríem descongestionar les urgències del Sant Joan i evitar les cues per ser atesos.

Quines investigacions s’estan avançant en l’àmbit sociosanitari a Reus?
S’està duent a terme la recerca bàsica als laboratoris de l’hospital vell i la recerca clínica al nou. Bàsicament treballem en dues línies, arteriosclerosis i nutrició. També està impulsant molt l’oncologia donat que Reus participa en múltiples assajos clínics.