L’Ajuntament de Salou adopta mesures per protegir els treballadors i usuaris de cara al retorn a les dependències municipals

El Comitè de Seguretat i Salut ha aprovat els criteris comuns i condicions pel retorn a l’edifici consistorial i subseus

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Salou està adoptant mesures per protegir els treballadors / es i les persones usuàries de cara al pròxim retorn a l’edifici consistorial i a les dependències municipals.

Així, el Comitè de Seguretat i Salut ha aprovat els criteris comuns i condicions per al retorn a les instal·lacions. Es tracta d’un pas més per a la recuperació progressiva d’una certa normalitat a totes les activitats.

Cal dir, tanmateix, que actualment molts llocs de treball de l’Ajuntament permeten el teletreball, situació que es potenciarà, al màxim, en tots aquells casos que sigui possible.

L’empresa de prevenció de riscos Cualtis elaborarà el projecte de dates i condicions per al retorn a les dependències municipals i l’Ajuntament l’haurà d’aprovar. Aquest contemplarà les mesures generals d’actuació i les específiques, depenent del col·lectiu.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha explicat que “la nostra prioritat són les persones, per la qual cosa estem treballant per assegurar la protecció de la seva salut amb totes les garanties, un cop sigui possible la reincorporació als llocs de treball a les dependències municipals”.

En aquest sentit, els responsables dels departaments i serveis redactaran un projecte individualitzat, per tal d’establir la tornada a l’Ajuntament dels seus treballadors / es, que serà estudiat per l’empresa, dictaminant les mesures que calgui prendre, en cada cas.

El regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán, ha recordat que “el teletreball és una mesura que ha tingut una molt bona resposta per part dels professionals del Consistori, que s’han adaptat d’una forma àgil i ràpida a les noves circumstàncies”. Per aquesta raó, “continuem tenint en compte aquesta opció, que serà preferible, sempre que l’activitat ho permeti”.

Cal dir que un cop arribi el moment de la tornada al treball presencial, es garantirà, sempre, el material necessari de protecció individual i col·lectiu, per tal que l’Ajuntament sigui un lloc segur i, per tant, es minimitzi, al màxim, el risc. Així, el Consistori obtindrà equips de protecció individual (EPI), i farà servir altres sistemes de prevenció com guants, gel hidroalcohòlic, entre d’altres; per garantir la seguretat dels treballadors i treballadores.

També es prendran altres mesures, com el manteniment de la distància mínima de seguretat, de 2 metres, entre professionals i amb els usuaris / àries; la reducció de la mobilitat, al carrer i al lloc de feina; i la identificació de possibles casos de contagis, i el seu aïllament; així com la possible instal·lació de mampares protectores, i de pictogrames indicadors i de senyalització.

En aquells casos que no es pogués reduir el nombre de treballadors presents a la feina per garantir la distància de seguretat, caldria flexibilitzar els horaris i / o establir torns de treball, ampliant, així, les franges d’obertura de les dependències municipals. Es tindrà en compte la possibilitat de combinar el teletreball i el treball presencial; i s’incorporaran, el més tard possible, aquells treballadors i treballadores més vulnerables.

També podran flexibilitzar, sempre que sigui possible, els seus horaris i prioritzar el teletreball, aquells funcionaris / àries que tinguin càrregues familiars, ascendents o descendents, per tal de conciliar la seva vida familiar i personal. En cas de no poder optar per cap d’aquestes dues opcions, podran demanar un permís retribuït, amb borsa d’hores, que s’hauran de recuperar, posteriorment.