La Paeria activa el tràmit online per fer l’alta per naixement al Padró Municipal d’Habitants

A partir d’avui es pot fer aquesta gestió a la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica de l’Ajuntament amb la signatura electrònica, un procediment que estalvia temps a la ciutadania i simplifica la relació amb l'administració

L’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa el tràmit online per gestionar l’alta per naixement al Padró Municipal d’Habitants. A partir d’avui ja es pot tramitar aquest document de manera telemàtica, amb la signatura electrònica. Abans de l’estat d’alarma per la covid-19 la gestió de l’alta per naixement al Padró només es podia fer presencialment a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC). Amb la implementació d’aquest procediment telemàtic es vol facilitar i simplificar la relació amb l’administració i estalviar temps a la ciutadania, que ja no haurà de demanar cita prèvia ni desplaçar-se personalment a l’OMAC. La Paeria ha apostat clarament per la digitalització de l’administració posant a l’abast dels lleidatans i les lleidatanes el màxim d’eines informàtiques per tramitar documentació en línia, de manera pràctica i amb garanties de seguretat.

El tràmit, que és gratuït, es troba a la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica de la Paeria, amb la informació de qui pot sol·licitar l’alta i la documentació que cal aportar. A més, quan es dona l’alta al Padró d’Habitants es facilita, si així s’autoritza, la comunicació de l’adreça del Padró a altres administracions. D’aquesta forma, si es marca l’opció en el tràmit, també se simplifica la relació amb la resta d’administracions pel que fa a aquest tema.

Les persones que poden sol·licitar el tràmit són:

-el progenitor o la progenitora del nounat/ada, dins de l’any natural del naixement, sempre que el nounat/ada s’empadroni al domicili d’algun d’ells/es.

-Altres persones degudament autoritzades amb el model d’Autorització de tràmits (apartat Impresos).

-Si el nounat/ada no s’empadrona en el domicili de cap dels progenitors/es, cal fer la consulta a l’OMAC.

La documentació que cal aportar és:

-empadronament amb ambdós progenitors/es o tutors/es legals: llibre de família (pàgina del/de la menor i dels progenitors) o la certificació literal de naixement.

-empadronament amb només un dels progenitors/es: llibre de família (pàgina del/de la menor i dels progenitors) o la certificació literal de naixement. També un d’aquests tres documents, en el supòsit que els dos progenitors/es estiguin reconeguts (apartat Impresos): 1) Autorització de menors signada pel progenitor/a que no constarà empadronat/a amb el/la menor i el document d’identitat d’aquest/a (sempre en el supòsit de custòdies compartides), o 2) Sentència on consti qui té la guarda i custòdia, o 3) Declaració responsable signada pel progenitor/a que tingui la guarda i custòdia i el document d’identitat (segons correspongui) de qui signi.

-empadronament amb cap dels seus progenitors/es o tutors/es legals: Consulteu a l’Oficina municipal d’atenció ciutadana (Rambla Ferran, 32, baixos; gestions-omac@paeria.cat).

S’ha de recordar que en la situació de confinament pel coronavirus, l’oficina l’OMAC està tancada a l’atenció presencial i no es dona cita.