El Govern intervé les residències Templis Atlantis de Cubelles i La Teva Llar de Lleida

Als centres tots o gairebé tots els residents han donat positiu en covid-19 així com també bona part dels treballadors

Els departaments de Salut i Treball han declarat la intervenció de la residència Templis Atlantis de Cubelles (Garraf) i el centre residencial La Teva Llar de Lleida després que diversos informes fessin aquesta recomanació atesa la situació epidemiològica i assistencial d’aquests dos equipaments. A la primera tots els residents, un total de 52, han estat positius en covid-19 i se n’han mort 11. A més a més, el 60% del personal també ha estat o són positius. En el cas de la de Lleida, 30 dels 31 residents que hi viuen han estat positius, així com la meitat dels treballadors.

En el cas de la residència Templis Atlantis de Cubelles, a partir d’ara assumirà provisionalment la direcció i gestió del centre STS Gestió de Serveis Sociosanitaris, SL, mentre que en el cas del centre de Lleida, s’ha designat a l’entitat Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Així mateix, des de Salut es vetllarà perquè l’activitat es presti amb les degudes garanties i s’adoptin les mesures d’intervenció establertes.

Les noves entitats que n’assumeixen la gestió es faran càrrec de la dotació de centres amb personal propi i els treballadors que ja disposen les dues residències quedaran sota la seva direcció.