L’àrea de cultura de la Paeria de Balaguer convoca els X Premis Ziryab 2022

Tenen com a objectiu fomentar la creació musical i literària, donar a conèixer el patrimoni historicocultural de la ciutat i ampliar el repertori de noves llegendes ambientades a Balaguer

L’àrea de cultura de la Paeria de Balaguer convoca els X Premis Ziryab Ciutat de
Balaguer que tenen com a objectiu fomentar la creació musical i literària, donar a
conèixer el patrimoni historicocultural de la ciutat i ampliar el repertori de noves
llegendes ambientades a Balaguer així com la literatura musical adreçada a formacions
instrumentals d’Escoles de Música de Nivell Elemental. Per aquest motiu, els Premis
Ziryab consten de dues categories: conte llegendari i composició per a conjunts
instrumentals infantils. Els interessats i les interessades a participar-hi tenen de temps,
per a presentar els seus originals, fins al dia 8 de maig. En aquesta ocasió, cal fer-ho
enviant un correu electrònic a l’adreça premisziryab@balaguer.cat.

Com ja és habitual en les darreres edicions d’aquests premis, la temàtica al voltant de la
qual cal articular les llegendes i la música és, enguany, el bandolerisme a Ponent. A
més, les obres hauran d’estar ambientades en els diferents espais patrimonials de la
ciutat de Balaguer o rodalia. Per conèixer la resta d’especificitats es poden consultar les
bases a la recentment remodelada web premisziryab.balaguer.cat i també es poden
trobar físicament a l’edifici de la Paeria, al Museu de la Noguera, a la Biblioteca
Margarida de Montferrat i a l’Escola Municipal de Música, a banda d’altres equipaments
municipals i establiments de la ciutat.

En la categoria de Conte Llegendari es premiaran dues obres: un primer premi dotat
amb 600 euros i un accèssit amb 200 euros. Pel que fa a la categoria de Composició per
a Conjunts Instrumentals Infantils, el primer premi serà de 1000 euros i l’accèssit de 200
euros. Els membres del jurat són, en la categoria de conte llegendari, un/a representant
de la Biblioteca Margarida de Montferrat, el professor de literatura de la Universitat de
Lleida Ramon Rubinat Parellada i l’escriptor Eduard Ribera Pujol. El jurat del premi de Composició per a Conjunts Instrumentals Infantils és un/a representant de l’Escola
Municipal de Música de Balaguer, el professor del Conservatori del Liceu Sergi Vergés
Martí, i el compositor a l’Òpera de Butxaca i Nova Creació de Barcelona, Joan Magrané
Figuera.

Cal recordar que les obres han de reunir les condicions idònies perquè puguin ser
narrades oralment en La Nit de Llegendes 2023.

Els Premis Ziryab 2022 s’entregaran el dissabte 4 de juny a les 8 del vespre a l’església
de Sant Domènec en el marc de l’acte La Nit de la Cultura.