Aitona reclama mesures urgents i ajuts per a fer front a la crisi del sector agrari

  El consistori demana accions concretes per a pal·liar els efectes de les glaçades i de les pla-gues de conills

  La Sala de Plens de l’Ajuntament d’Aitona va acollir ahir dimecres al vespre una reunió in-formativa impulsada pel consistori i adreçada al col·lectiu de pagesos amb l’objectiu de tractar conjuntament les mesures necessàries per a pal·liar els efectes de la crisi que pateix el sector agrari arreu del territori.

  Durant la trobada, presidida per l’alcaldessa Rosa Pujol i on també hi van ser presents Pere Roque i Jordi Vidal -membres d’ASAJA Lleida- i Josep Maria Cabasés -president de la Societat de Caçadors-, l’Ajuntament va traslladar a tots els assistents els resultats de les diferents reunions de coordinació que ha mantingut al llarg de les darreres setmanes amb la plataforma “Salvem la pagesia, defensem el món rural”.

  En aquest sentit, tant des de l’Ajuntament com des d’aquesta associació es reclama la concessió d’ajuts directes per a tots els agricultors afectats per les glaçades; i adaptar i modificar estructuralment les actuals assegurances d’Agroseguro que donen cobertura davant d’aquests episodis per a futures campanyes agràries.

  En paral·lel, l’Ajuntament d’Aitona també reclama que es rebaixin els mòduls de l’IRPF corresponents a l’exercici 2022, fent extensiva aquesta adequació fiscal a l’impost de societats de les empreses agràries afectades per les glaçades.

  Rosa Pujol, alcaldessa d’Aitona, alerta que “totes aquestes circumstàncies agreugen encara més la complicada situació que viu el sector, i aquest any no serà una excepció. Tornarem a tenir una campanya complicada per tal de garantir la viabilitat econòmica de les nostres explotacions. I per això és imprescindible que de forma urgent s’adoptin mesures específiques”.

  Mentrestant, també es va aprofitar la trobada per a tractar el tema de les plagues de conills i per a re-clamar mesures específiques al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.

  I finalment, el consistori va avançar que en el pròxim Ple municipal presentarà una moció per a donar suport al món rural, i que podeu consultar a continuació:

  SALVEM LA PAGESIA, DEFENSEM EL MÓN RURAL
  La catàstrofe natural causada per les intenses gelades, produïdes durant els primers dies del mes d’abril de 2022, arribant a temperatures de fins a 7 graus sota zero, han afectat municipis de les comarques del Pla de Lleida, d’Osca i de Saragossa. Les zones descrites representen la zona més important de producció fructícola i d’ametlla de l’estat espanyol.
  Aquestes gelades han tingut una primera conseqüència en forma de pèrdues de les collites que van des del 90 al 100% en gairebé tots els cultius de fruita dolça i varietats de fruits secs, en especial de l’ametlla. Estem davant de la pitjor situació climatològica en els 42 anys d’història des de que hi ha assegurança agrària. La gravetat de la situació és reconeguda pel propi organisme d’Agroseguro, es-timant més de 37.000 hectàrees afectades en diferents cultius, que es tradueix en unes indemnitzaci-ons de fins a 150 milions d’euros.

  Cal recordar que el sector agrari pateix una crisi que provoca la reducció de la renda agrària entre d’altres conseqüències. Tanmateix, no existeix relleu generacional al camp perquè els nostres joves no hi veuen viabilitat. La pròpia Comissió Europea ho veu com un dels principals problemes de l’agricultura europea; per cada pagès que té menys de 40 anys, n’hi ha 4 que en tenen més de 65.

  Som un sector que no únicament produïm aliment de qualitat i proporcionem un dret bàsic com és el de l’alimentació a la societat, també generem riquesa més enllà dels nostres productes alimentaris. La utilització de productes com; caixes, embalatges, productes fitosanitaris i adobs, maquinària agríco-la, vivers i el procés de manipulació, transformació i venda d’aquests productes des de les centrals transformadores, mostren l’efecte “tracció” del sector i han estat el motor que ha ajudat al desenvolupament dels nostres pobles conjuntament amb un teixit d’empreses de serveis que necessiten d’uns mí-nims de renda agrària de la pagesia per a continuar existint. Les diferents estimacions fetes fins ara calculen que hi haurà una pèrdua, mínima de més de 500 milions d’euros i una reducció de contractació de 40.000 persones entre les explotacions agràries i les centrals transformadores.

  La situació descrita fica molt en entredit la viabilitat del sector i dels nostres pobles.

  Atès que ja és el tercer any consecutiu que es produeixen gelades, les quals s’afegeix a la crisi que pa-teix el sector primari en general.

  Atès que fa aproximadament una dècada que patim una crisi de preus i altres condicions climàtiques adverses de la qual el sector encara no s’ha recuperat.

  Atès que la supervivència de les explotacions agràries familiars va estretament lligada al teixit social i donen vida a cadascún dels pobles que viuen de l’agricultura. És de vital importància evitar l’abandonament de l’activitat agrícola ni de cap explotació familiar.

  Mantenir la renda agrària, davant d’aquestes circumstàncies climàtiques excepcionals, ha de ser el pal de paller de les administracions per continuar donant vida als nostres pobles.
  Per tot això exposat, la Plataforma Salvem la pagesia, defensem el món rural, proposa l’adopció dels acords següents:

  Primer.- Instar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a una descripció acurada i fefaent del grau d’afectació en la producció agrària per tal que sigui traslladada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España amb l’objectiu d’aplicar-hi una adequació de la fiscalitat per la pagesia que tributa sota el sis-tema de mòduls de l’IRPF corresponent a l’exercici 2022, fent extensiva aquesta adequació fiscal a l’impost de societats de les empreses agràries dedicades a aquests cultius.

  Segon.- La concessió immediata d’ajuts directes als agricultors afectats per la catàstrofe climàtica assenyalada en aquest text.

  Tercer.- Adaptar les assegurances d’Agroseguro que donen cobertura als danys generats per les gelades a la situació de freqüència i intensitat causades per l’evident canvi climàtic.

  Quart.- Demanar el suport de totes les administracions supramunicipals, autonòmiques i estatals per fixar una reunió amb una representació de la plataforma “Salvem la pagesia, defensem el món rural”, que aglutina representants de totes les organitzacions agràries i Ajuntaments del territori, amb el Consell d’Administració d’Agroseguro per tal d’exposar i articular la necessitat de les modificacions estructurals que és necessari aplicar en les assegurances per a futures campanyes agràries.

  Cinquè.- Articular totes les mesures necessàries per salvaguardar del tancament les cooperatives i centrals fructícoles, atès que perden els ingressos que genera la manipulació i comercialització dels pro-ductes agraris i han de fer front a uns costos d’estructura cada cop més elevats.

  Sisè.- Acordar comunicar l’adopció d’aquesta moció als Ajuntaments i els Consells Comarcals de les Terres de Lleida, a la Diputació de Lleida, al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a la Subdelegació del Govern a Lleida, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al Ministerio de Hacienda y Función Pública i al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.