VNG xifra inicialment en 500mil euros els desperfectes ocasionats per l’Esclafit

La major part dels costos corresponen al Servei de jardineria i manteniment, amb 155.000 euros de despesa en reparació i intervenció de l'espai públic

Imatge de part de l'equip de govern de VNG en roda de premsa de valoració de l'Esclafit. Foto: Jordi Nieto

Aquest matí, l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú Olga Arnau, i les regidores de Seguretat Ciutadana, Blanca Albà i d’Espai Públic, Marta Jofra han fet valoració dels primers informes tècnics que quantifiquen en mig milió d’euros la despesa que ha suposat per l’ajuntament la intervenció i reparació dels desperfectes que va provocar a la ciutat el pas de l’esclafit, la matinada del 12 d’agost.

L’alcaldessa ha volgut agrair el treball de totes les persones que han format part del dispositiu, i que va permetre restablir la normalitat a la ciutat en poques hores. “Des del primer moment la nostra prioritat va ser garantir la seguretat ciutadana, senyalitzar amb tanques i cintes dels espais inundats o amb risc, restablir la circulació amb la retirada d’arbres i branques, netejar el material acumulat. Només al parc de Ribes Roges es van retirar trenta mil quilos de restes vegetals” En el global de ciutat es calcula que la xifra final sobrepassarà els 125.000 quilos.

Olga Arnau ha valorat la bona coordinació que des d’un primer moment hi va haver entre tots els comandaments de seguretat, serveis municipals i empreses concessionàries. L’alcaldessa també ha tingut paraules d’agraïment a la ciutadania per la seva predisposició a restablir la normalitat dels barris i zones més afectades.

La regidora de Seguretat, Blanca Albà ha explicat que la Policia Local va atendre més d’un centenar d’avisos, una xifra similar a la que també es va registrar al Parc de Bombers. “Es van activar els protocols per garantir la seguretat ciutadana i la mobilitat a tota la ciutat, i juntament amb Policia Local ens vam coordinar amb Ports, Bombers i Salvament marítim, per tal d’establir actuacions i prioritats durant els primers dies”

El pas de l’esclafit va deixar importants destrosses a l’espai públic. En total s’han hagut de retirar 122 arbres de diferents espècies i dimensions i 24 palmeres, valorats en gairebé 90.000 mil euros.

La regidora d’Espai Públic, Marta Jofra ha explicat que “la despesa a l’espai públic comptabilitzada fins al dia d’avui, assumida pel departament, empreses concessionàries i per personal propi és de més de 261 mil euros” D’aquest import, el cost més elevat correspon al servei de jardineria i manteniment amb 154 mil euros, el servei de platges amb 14 mil euros, senyalització amb 22 mil euros, Unitat de servei municipal amb 52 mil euros i servei de neteja recollida de residus amb gairebé 19 mil euros.

Marta Jofra, que també ha volgut agrair la predisposició de les empreses de jardineria, recollida de residus i neteja viària per la seva predisposició i treball durant aquestes setmanes, ha dit que els treballs de recollida de restes vegetals s’allargaran fins a finals de la setmana vinent, i que en aquell moment “l’equip de jardineria iniciarà la revisió de totes les zones i espais on hi pugui haver arbres amb branques malmeses, per tal de sanejar-los o retirar-los en cas que sigui necessari.”

Pel que fa a la futura reposició de l’arbrat, el govern municipal ha avançat que s’està valorant la possibilitat d’obrir un procés participatiu per tal que els veïns puguin opinar sobre com han de ser alguns dels espais més malmesos i quin tipus d’espècies s’haurien de plantar, com per exemple a la plaça del Consolat de Mar, afectada en un 80%.

Davant la possibilitat que es puguin repetir aquest tipus de fenòmens, l’alcaldessa ha explicat que hi ha previst establir nous protocols d’intervenció. “Si bé és cert que en aquesta ocasió s’ha treballat amb celeritat i amb eficàcia, aquesta situació ens ha de servir de base per fer un nou protocol d’actuació i intervenció” En aquest sentit, la regidora Marta Jofra ha explicat que des de Medi Ambient hi ha previst fer un pla d’adaptació al canvi climàtic. “Els municipis costaners tenim més possibilitats d’estar afectats per aquests tipus de fenòmens meteorològics. Ens caldrà un Pla per abordar aquestes situacions, que incloguin protocols de reacció i estratègies per anticipar-se.”

Les afectacions a escoles i instal·lacions municipals van ser diverses, dependent del grau de proximitat del centre respecte al pas de l’esclafit. Als centres educatius els efectes es van fer notar amb inundacions parcials, despreniment d’elements com antenes o cobertes, així com la caiguda d’arbres dins i fora dels recintes, el que a la vegada va ocasionar el trencament de les tanques perimetrals. Les instal·lacions esportives també va notar els efectes de l’esclafit, especialment les Pistes Municipals d’Atletisme, que tal com explica la regidora Blanca Albà, “suposa una despesa inicial és de 36 mil euros. Aquí no està inclòs el cost de la reparació de la pista d’atletisme, de les tanques perimetrals, focus d’il·luminació i mur, i per tant la xifra serà més elevada”.

També tenen afectacions el pavelló Municipal de les Casernes, el pavelló i annex del pavelló Isaac Gálvez, el circuit de ciclisme, el camp annex 2 de futbol, el pavelló de la Collada o les tanques de les pistes de Ribes Roges.