Sitges tindrà uns col·legis electorals segurs per a les eleccions del 14F

Tots els recintes electorals estaran senyalitzats amb uns circuits únics i responsables de seguretat sanitària indicaran la mesa on votar abans d’entrar a l’interior

Les 12 ubicacions que acolliran col·legis electorals aquest diumenge a Sitges ja tenen el dispositiu a punt per fer que siguin espais segurs, sanitàriament, tant per als membres de les meses com per a les persones que acudeixin a votar.

Tots els escenaris de les votacions al Parlament de Catalunya tindran els exteriors perfectament marcats amb senyals visibles per fer la cua a la distància de seguretat exigida. Tant a la cua com a l’interior dels locals, tan sols es pot fer servir mascaretes quirúrgiques o del tipus FPP2. En cap cas s’acceptaran les mascaretes de roba.

Abans d’accedir al recinte, els votants s’hauran de posar el gel que es trobarà a les entrades. Els responsables de seguretat sanitària indicaran la taula on dipositar el vot en cas que el votant no porti la targeta censal. Només es deixarà entrar a l’interior del col·legi la persona que ha de votar, excepte en el cas de persones que necessitin alguna ajuda que podran anar acompanyades d’una persona. Menors d’edat o altres acompanyants hauran d’esperar a l’exterior del centre electoral. Malgrat que les seus de votació tindran les paperetes de totes les formacions polítiques en una taula visible i també hi haurà cabines per garantir el secret del vot, es recomana que cadascú porti el sobre preparat de casa amb la papereta dins. En cap cas, però, s’ha de tancar el sobre i molt menys tancar-lo amb saliva. Les recomanacions són, simplement, portar la papereta que es desitgi dins del sobre adequat.

Un cop a dins del local, també cal mantenir les distàncies, marcades al terra, i dipositar el carnet d’identitat o de conduir en una safata que hi haurà al costat de l’urna. Quan la presidència de la mesa ho indiqui, el votant podrà recollir el seu carnet amb el què s’ha identificat i podrà votar, quan li digui la mateixa presidència. Es pot donar el cas que el president o presidenta demani a la persona que vol votar que mostri el seu rostre per confirmar-ne la identitat, cosa que s’ha de fer retirant-se un instant la mascareta – evitant parlar- i tornant-se-la a posar immediatament un cop la mesa electoral hagi fet aquesta comprovació.

Després de dipositar el sobre dins de l’urna, cal seguir les indicacions per sortir seguint una única direcció, sense aturar-se i tampoc crear concentracions de persones a l’exterior. A més, sobretot a l’interior dels locals, es demana mantenir silenci i parlar el mínim necessari. Durant tot el dia, les portes d’aquests espais de votació estaran obertes per garantir una bona ventilació.

La presidència de la mesa té a la seva disposició individual estris per desinfectar objectes o superfícies. Així, per exemple, desinfectarà la safata on es dipositarà el carnet identificatiu tantes vegades com consideri oportú, igual com ho pot fer amb la part superior de l’urna o qualsevol altre lloc on cregui necessari perquè hagi observat que algú ho ha tocat.

Les meses electorals tindran suficient espai per a que la presidència i les dues vocalies estiguin a un mínim de metre i mig de separació, hi haurà unes mampares de separació entre membres de les meses i votants.

Els col·legis electorals també acolliran interventors o apoderats acreditats per les diverses formacions polítiques. Aquestes persones hauran d’atendre els requeriments sanitaris com totes les altres (gel, mascareta i distància) i se’ls demana col·laboració per no crear aglomeracions.

La jornada d’eleccions al Parlament de Catalunya té unes franges horàries en les quals es recomana que vagin a votar determinats grups de població. Així, les primeres hores, entre les 9 i les 12, serien les indicades per a persones grans o amb algun tipus de dificultat de mobilitat. L’última hora de votació, de les 7 a les 8 del vespre, està recomanada per a les persones que pateixen COVID19 o estan fent aïllament preventiu. A aquesta hora, els responsables de les meses electorals es posaran un equip especial de protecció, que consta d’una bata, guants, mascareta, pantalla i/o ulleres protectores. Tant la presidència com les vocalies rebran formació per posar-se i treure’s aquesta roba, de forma segura. Els votants que acudeixin en aquest horari han de fer exactament el mateix circuit que han fet els altres la resta del dia.

Un cop tancat el col·legi electoral, es procedirà al recompte de vots, moment en el qual s’ha de continuar mantenint les distàncies, usant mascareta i guants, i desinfectant-se les mans sovint. La presidència de la mesa dirigeix el recompte i s’ha d’encarregar que les persones que vulguin presenciar aquest escrutini públic ho facin seguint la normativa sanitària marcada.

Després que totes les persones estiguin fora del col·legi electoral, aquest es tancarà i l’endemà es farà un neteja per part de l’empresa concessionària municipal i seguidament una empresa especialitzada farà la desinfecció completa de l’espai. Aquesta és una empresa específicament acreditada per fer aquestes desinfeccions, pas previ a que la brigada municipal retiri tot el material de la jornada electoral (urnes, taules, cadires…) i el lloc pugui reprendre el seu ús habitual. Durant la jornada electoral, l’empresa de neteja municipal desinfectarà els espais cada dues hores.