Avancen les actuacions del projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura”

S'aprova el projecte museogràfic i arquitectònic del Centre d'Interpretació dels Indians de Sant Pere de Ribes, el projecte executiu de la rehabilitació de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú, i la licitació d'obres del Centre de Visitants de Can Milà de Sitges

Durant els darrers mesos s’han aprovat els projectes executius d’algunes actuacions de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú, i s’han adjudicat les obres de l’actuació de Sitges del projecte del FEDER eix 6 “Garraf: camins, patrimoni i natura”, una aposta del Consell Comarcal del Garraf i els sis ajuntaments que busca donar valor al conjunt del patrimoni cultural i natural de la comarca, a més d’oferir un posicionament estratègic com a destinació turística en aquest àmbit.

Centre d’Interpretació dels Americanos. Indians a Sant Pere de Ribes

El passat 2 d’abril es va aprovar per Decret de Presidència el projecte museogràfic del Centre d’Interpretació dels Americanos. Indians a Sant Pere de Ribes. Aquest projecte incorpora un conjunt d’intervencions per presentar de forma expositiva la història de l’emigració de persones catalanes i ribetanes a Cuba, Puerto Rico, Brasil, Guatemala, Mèxic i Argentina, entre d’altres, des del segle XVIII fins a inicis del segle XX, així com el llegat que van aportar quan van retornar a la seva població d’origen.

De la mateixa manera, el 13 de maig es va aprovar per Junta de Govern del Consell Comarcal del Garraf el projecte d’adequació arquitectònica i l’interiorisme d’aquesta actuació, que s’executarà en un local de 93 m² adossat a la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes. El nou equipament s’exposarà al municipi com una continuació de la plaça de la Vila, mitjançant dues intervencions: la ubicació d’un gran cancell metàl·lic a la façana de la planta baixa, que comunicarà l’interior amb l’exterior i convidarà a entrar al centre d’interpretació; i l’obra de continuïtat del paviment de la plaça, entrant a nivell a dins l’edifici, que converteix tot l’espai en una gran rampa expositiva que culmina en un escenari amb un teló de fons, com element de comunicació del centre d’interpretació amb la ciutadania. Properament s’obrirà període de licitació d’aquesta actuació.

Restauració de l’Espai protegit de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú

El passat 12 de maig es va aprovar, per Decret de Presidència, el projecte executiu per a la restauració de l’espai protegit de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú. L’objectiu d’aquest projecte és la recuperació dels hàbitats de les llacunes litorals i els aiguamolls costaners de l’espai interior, alterat pels processos d’ocupació de l’espai i urbanització, i el retorn dels seus valors biològics, ecològics i paisatgístics.

La recuperació de les cotes originals del terreny suposarà l’aparició de llacunes temporals que afavoriran l’augment de la diversitat d’hàbitats per a la fauna. Es crearà una llacuna d’aigües permanents en la part central, que servirà de refugi per a la fauna en cas d’una llarga temporada de sequera.

El projecte també inclou el foment de l’ús social i educatiu de l’espai. En aquest sentit, s’adequaran els camins i es construirà un centre de recepció i d’interpretació pels visitants, per fer-hi activitats pedagògiques, de sensibilització, divulgació, recerca i investigació. Igualment, es crearà un punt de suport a les tasques d’informació i vigilància ambiental de l’indret. Properament s’obrirà període de licitació d’aquesta actuació.

Centre de visitants Can Milà de Sitges

El passat 27 de maig es va aprovar en Junta de Govern l’adjudicació de les obres del Centre de visitants Can Milà a Sitges, després de celebrada la mesa de contractació el 20 de maig.

El projecte consisteix en l’arranjament i adequació dels dos edificis existents a la masia Can Milà: la casa principal i l’edifici de servei. A l’exterior es farà l’arranjament del jardí i l’acondicionament d’un aparcament per al públic. Posteriorment, es farà una nova instal·lació per a acollir-hi una sala de conferències, exposicions, presentacions i actes.

El projecte forma part de la proposta de l’Ajuntament de Sitges de desenvolupar un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat. L’objectiu final de l’actuació és fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d’ocupació, al servei de la ciutadania. Les obres d’aquesta actuació estan previstes que s’iniciïn durant el mes de juliol.

Ruta patrimoni del Garraf

D’altra banda, s’han reprès les visites d’obra als llocs inclosos al projecte “Ruta del Patrimoni del Garraf”, per tal de concretar les actuacions pendents als miradors de la Punta Grossa de Vilanova i la Geltrú, el Puig de l’Àliga de Canyelles i el Castell d’Olivella, així com el Punt d’Avistament de la desembocadura dels Foix de Cubelles i les Estacions Interpretatives de les vinyes de Sant Pere de Ribes.

Museïtzació del Castell de Sant Pere de Ribes

Així mateix, s’han reprès els treballs de museïtzació del Castell de Sant Pere de Ribes, que juntament amb les obres de restauració de l’edifici i el seu entorn, permetran conservar aquest immoble i recuperar-ne l’ús.