Nova normativa de circulació de patinets a Blanes

  La Policia Local de Blanes ha estat fent una Campanya Informativa per la posada en marxa dels canvis en la ordenança de circulació dels VMP, vehicles de mobilitat personal

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  Aquest proper dissabte, 25 de setembre, entrarà en vigor la modificació que s’ha fet de diversos articles de l’Ordenança de Circulació de Vehicles i Persones a les vies públiques de Blanes. Amb l’objectiu que la població n’estigués assabentada de la imminent entrada en vigor dels canvis en la normativa, durant les darreres setmanes la Policia Local de Blanes ha encapçalat una Campanya Informativa, majoritàriament a través de controls preventius.

  Les modificacions que s’han introduït a l’Ordenança de Circulació regula l’ús dels VMP, és a adir: els Vehicles de Mobilitat Personal, principalment patinets elèctrics i similars. L’objectiu ha estat adaptar la normativa a la realitat, sobretot per la proliferació de patinets elèctrics i altres tipus de vehicles de mobilitat personal que s’ha fet especialment notòria durant aquests dos darrers anys.

  Això, afegit a l’aprovació de la modificació del Reglament General de Circulació a l’estat espanyol del 2020, ha provocat la introducció dels canvis específics en l’Ordenança Municipal de Blanes. Des de la Policia Local de Blanes també s’han volgut aprofitar aquests canvis per revisar i introduir-ne en relació a un altre vehicle de mobilitat personal més veterà: les bicicletes.

  Del què es tracta, en definitiva, és d’evitar les molèsties i perills que poden ocasionar aquest tipus de vehicles, no tan sols als qui els condueixen, sinó també als vianants que comparteixen la via pública amb aquest tipus de vehicles, així com els que estan propulsats a motor. Els darrers mesos la proliferació dels VMP ha provocat que s’hagin atès més accidents on aquest tipus de vehicles en són els protagonistes.

  Principals modificacions que entren en vigor el dissabte 25 de setembre

  La Policia Local de Blanes ha donat a conèixer als qui condueixen bicicletes i vehicles de mobilitat personal les principals modificacions introduïdes a l’Ordenança Municipal de Circulació, que seran vigents a partir del proper dissabte, 25 de setembre. D’entrada, la definició de VMP és qualsevol vehicle d’una o més rodes dotat amb una única placa i propulsat exclusivament per motor elèctric que pugui proporcionar-li una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. S’exclouen d’aquesta definició els que utilitzen les persones amb mobilitat reduïda.

  Genèricament, un dels canvis que afecta als VMP és que els conductors menors de 16 anys han d’utilitzar un casc de protecció homologat, i no podran circular per les voreres, travesseres, vies interurbanes i túnels urbans. En el cas de les bicicletes, l’ús del casc és obligatori per a totes les edats quan circulin per vies interurbanes, i quan siguin urbanes, pels menors de 16 anys. Quan circulin per la calçada, ho han de fer preferiblement pel carril de la dreta, podent ocupar la part central d’aquest, i quan hi hagi carrils reservats a d’altres vehicles hauran de circular pel carril contigu al reservat.