La Generalitat presenta l’Agenda Forestal 2020-2025 a Can Vilallonga, Cassà de la Selva

El full de ruta establert pretén situar el sector forestal com a referent ambiental capaç de mantenir un entorn productiu de qualitat

Can Vilallonga és una obra de Cassà de la Selva inclosa en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

Ahir la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, juntament amb Pau Presas, vice-president de la Diputació de Girona i president del Consorci de les Gavarres, van presentar a Can Vilallonga, mas del Patrimoni arquitectònic i cultural de Cassà de la Selva, l’Agenda Forestal 2020-2025.

Per part de l’Ajuntament van assistir a l’acte l’alcalde Robert Mundet i el regidor de Governació Marià Montsunyer.

Teresa Jordà: “Hem acordat una Agenda forestal per implantar mesures de millora per al sector”. Aquesta agenda arriba juntament amb augment significatiu del pressupost dedicat a la gestió forestal.

Aquesta Agenda s‘ha elaborat sobre la base d’una sèrie de reunions entre representats de la propietat forestal pública i privada, representants de les empreses i indústries forestals i tècnics membres de l’Administració.

“Convertirem l’Agenda Forestal en una eina útil per fer que el bosc sigui un actor fonamental del nostre país”, ha explicat la consellera, “això, sempre de manera conjunta amb el sector i amb la complicitat de la ciutadania per potenciar la bioeconomia i impulsar un model econòmic viable que garanteixi la rendibilitat dels treballs silvícoles i l’estabilitat del sector”.

La consellera Teresa Jordà en l’acte de presentació a Can Vilallonga (Foto: Ajuntament de Cassà de la Selva)

S’han establert vuit mesures que seran els eixos principals pels objectius a assolir de cares al període 2020-2025.

Entre aquestes mesures destaquen la millora de la governança i la optimització de la restructuració administrativa, la formaciò tècnica i de seguretat, el coneixement i divulgació del sector i la seva gestió, la diversificació dels usos industrials de la fusta, l’ordenació del marc jurídic i la coordinació de les accions envers els béns i serveis ambientals.