La Diputació seguirà oferint atenció especialitzada a persones en risc d’exclusió residencial

L’acord potenciarà la coordinació i la millora en la prestació del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge per ajudar les persones amb problemes de pagament a les comarques gironines

La Diputació de Girona, a través del Servei d’Habitatge, ha renovat el conveni de col·laboració amb els col·legis de l’advocacia de Girona i Figueres – Alt Empordà. Aquest acord permetrà millorar la prestació del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge, que té com a objectiu principal oferir una atenció especialitzada a persones vulnerables en risc d’exclusió residencial. D’aquesta manera, també es garanteix una unitat d’actuació i de resposta davant els problemes de la ciutadania.

La voluntat d’aquest acord és millorar el suport als ens locals de les comarques gironines, els ajuntaments i els consells comarcals. Aquestes administracions són les que fan el primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de l’habitatge i se’ls han de facilitar mesures encaminades a reduir el nombre de procediments d’execució hipotecària i de demandes per impagament de les rendes de lloguer que finalitzin amb la pèrdua de l’habitatge.

Aquest conveni de col·laboració té una vigència de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo per dos anys més si així ho consideren les parts implicades.

La Diputació de Girona té distribuïts nou punts del Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge, que es va començar a desenvolupar el 2016. Disposa d’oficines comarcals a l’Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès i als ajuntaments de Banyoles (també actua a l’àmbit de tot el Pla de l’Estany), Blanes, Vidreres, Salt i la Bisbal. En total, doncs, es dona cobertura a cinc de les vuit comarques gironines.