La Diputació de Girona destinarà 720.000 euros durant tres anys a promoure polítiques actives d’ocupació

El Ple ha aprovat avui una nova línia de subvencions per consolidar personal tècnic de promoció econòmica a fi de dinamitzar l’activitat econòmica local

La Diputació de Girona destinarà 720.000 euros durant els tres pròxims anys de mandat a promoure polítiques actives d’ocupació per fer front a les conseqüències econòmiques i socials derivades de la pandèmia de la COVID-19.

El Ple, en la sessió d’octubre, ha aprovat les bases reguladores de subvencions per a la retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).

Aquesta nova línia de subvencions té per objectiu consolidar, a través dels ajuntaments i dels consells comarcals de la demarcació de Girona, el personal tècnic de promoció econòmica amb l’objectiu que generin activitat econòmica i dinamitzin el teixit comercial i empresarial local.

La Diputació de Girona hi destinarà 720.000 euros, repartits en tres anualitats, que permetran la consolidació de dotze persones en l’àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local.

La línia estarà oberta a tots els ajuntaments adherits a l’XSLPE que ja comptin amb personal tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica, i  inclou també els consells comarcals que donin suport en l’àmbit de la promoció i la dinamització del teixit comercial als municipis de menys de 2.500 habitants per incentivar aquestes polítiques actives.

El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Presas, ha exposat durant la sessió plenària que amb aquesta acció «estem dotant el territori de més recursos, que són absolutament necessaris per incentivar el progrés econòmic i, per tant, generar llocs de treball i benestar a tots els veïns i veïnes de la demarcació de Girona».

«Des del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, i des de totes les àrees de la Diputació de Girona, seguim treballant, adaptant i abocant tots els recursos disponibles per fer front a les conseqüències econòmiques i socials derivades de la pandèmia de la COVID-19», ha conclòs el vicepresident Pau Presas.

Aquesta nova línia de subvencions se suma a les diverses accions que s’han anat impulsant des de la Diputació de Girona durant aquest 2020 per dotar els ajuntaments de les eines i els recursos necessaris i respondre a les necessitats del conjunt de la ciutadania de les comarques gironines.