Els barris més rics de Barcelona, encara més rics després de la crisi

Tot i la millora econòmica, els barris més pobres de Barcelona només augmenten al voltant del 8% la seva renda

Vallvidrera. Foto: Wikipedia

L’any 2013 va començar a produir-se una certa recuperació econòmica després d’un període de crisi iniciat el 2008. Amb tot, si parlem dels barris de Barcelona, el repartiment d’aquesta millora ha estat molt desigual. Les zones amb les rendes més altes són avui dia més rics que abans, mentre que les més pobres, tot i viure un augment de la renda, han crescut a un ritme molt més lent.

Cinc anys després del tret de sortida de la millora, segons les últimes dades publicades per l’Agència Tributària referides a la declaració de l’IRPF de 2018, els barris més rics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han experimentat un creixement de la renda del voltant del 30%.

Es tracta d’aquells barris que tenen rendes superiors als 75.000 euros anuals bruts. Els quatre barris més rics de l’AMB són Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes amb una renda de 97.866 euros, Pedralbes-S’arrià (92.053 euros), Muntaner (88.149 euros), i Sant Gervasi-La Bonanova (76.037 euros).

En aquest cas estem parlant d’un augment de la renda de més de 18.000 euros anuals en només cinc anys. Segons dades d’eldiario.es, aquest creixement es deu gràcies a ingressos que no tenen a veure amb el treball. Per tant, les famílies més riques depenen cada cop menys del seu salari per mantenir el seu tren de vida. Les rendes dels barris més rics depenen en menys del 50% del treball.

Pel que fa als barris més pobres de la ciutat, la millora econòmica ha estat molt minsa i els ciutadans d’aquestes zones només han experimentat un creixement de la seva renda mitjana del 8,5%. Aquests barris són Vallbona-Ciutat Meridiana-Torre Baró-Canyelles (21.027 euros), Ciutat Vella-El Raval (23.464 euros), La Guineueta-Verdún (25.641 euros), La Prosperitat-Porta (26.261 euros).

Cal destacar que la recuperació per aquests darrers barris ha suposat en cinc anys un increment del voltant de 1.800 euros. En aquest cas les rendes del treball suposen més del 85% dels ingressos de les famílies més pobres.