L’Espluga de Francolí cobrarà 0,30 €/kwh per la recàrrega de vehicles elèctrics

Aquest import ja es va pactar l’any passat amb l’Ajuntament de Montblanc amb la voluntat que les dues poblacions oferissin el mateix preu a la ciutadania per aquest servei

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament anuncia que està treballant per acollir-se a la compra agregada d’energia de l’ACM, un fet que permetrà rebaixar el cost de l’electricitat per les arques municipals i que, per primera vegada, l’energia elèctrica consumida pels equipaments municipals sigui 100 % verda.

En relació a la informació difosa per part d’un dels grups de l’oposició de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí el passat dimarts 17 de maig sobre els punts de càrrega de vehicles elèctrics del municipi, l’Equip de Govern vol fer els següents aclariments:

o  A finals del 2020 l’Equip de Govern de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí volia aprovar un preu públic per als punts de càrrega al municipi de vehicles elèctrics de 0,20 €/kwh. La situació administrativa de l’Ajuntament, amb inestabilitat en la cobertura de la figura de secretaria intervenció, ha dificultat l’aprovació de la normativa pertinent durant el 2021. S’està treballant per  poder-la  aprovar  properament  i,  en  aquest  sentit,  el  preu  públic  que  es  proposarà definitivament és de 0,30 €/kwh, tenint en compte la inestabilitat en el preu de la llum. Aquest import ja es va pactar l’any passat amb l’Ajuntament de Montblanc amb la voluntat que les dues poblacions oferissin el mateix preu a la ciutadania per aquest servei.

  • L’Equip de Govern és conscient que l’endarreriment administratiu de l’aprovació d’aquesta ordenança ha suposat que, a dia d’avui, no estigui aprovat el preu públic corresponent amb la impossibilitat de percebre els ingressos pertinents, però desmenteix la xifra de 60.000 euros que ha difós Junts per l’Espluga de Francolí a les seves xarxes socials.
  • Des de la seva posada en funcionament, el consum real dels carregadors ha estat de 52.454 Per tant, amb el preu de 0,30 €/kWh, hauria suposat uns ingressos previstos de 15.736,23 euros, és a dir, una xifra 4 vegades inferior a la publicada per un dels grups de l’oposició.
  • Per ingressar l’import esmentat pel principal grup de l’oposició, el preu públic a cobrar hauria d’haver estat d’1,14 €/kWh enlloc dels 0,30 €/kWh
  • La instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics forma part del conjunt d’accions que ha iniciat l’actual Equip de Govern per avançar en la transició energètica. Des de l’entrada de Som Espluga a govern el 2019, s’han realitzat les següents actuacions: s’ha assolit al voltant d’un 50% d’enllumenat públic en LED, s’han aprovat bonificacions en l’IBI i en l’ICIO per als immobles que instal·len sistemes d’energies renovables, s’ha adjudicat la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques per l’edifici del Casal i s’ha aconseguit una subvenció per poder instal·lar plaques fotovoltaiques a l’Escola Martí Poch.
  • Es segueix treballant en altres projectes per millorar, encara més, la gestió energètica pública aconseguint un estalvi econòmic i energètic. En aquest sentit, properament el consistori s’acollirà a la compra agregada d’energia de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), un fet que permetrà rebaixar la factura de la llum dels equipaments municipals, instal·lacions i enllumenat públic i, per tant, per primera vegada, l’energia elèctrica consumida serà 100% Així doncs, durant aquest mandat, l’Ajuntament de l’Espluga haurà fet una aposta decidida i un salt qualitatiu important per avançar cap a la transició energètica.

Amb voluntat de transparència, s’adjunten les dades registrades del consum mensual dels carregadors elèctrics, el nombre de càrregues de cada mes i el valor mensual estimat de l’ingrés, suposant que es cobra 0,30 €/kWh.