Gràcia permetrà afegir més vetlladors als afectats per la reducció d’horari nocturn

També es farà una reducció horària per aquells establiments de l’àmbit alimentari

El districte de Gràcia impulsarà un seguit de mesures dins del pla de reducció de contaminació acústica als carrers i places considerades Zona Acústicament Tensionada en Horari Nocturn (ZATHN). L’àmbit d’actuació contempla les places de Sol, Vila de Gràcia, Virreina, Diamant, Revolució, Joanic i Raspall.

Així, pel que fa a les places de Sol, Vila de Gràcia, Virreina, Revolució i Diamant, les mesures inclouen l’avançament en una hora del tancament de les terrasses d’aquests espais. Aquestes mesures només afecten aquestes places del districte i es preveu que entrin en vigor una vegada superats tots els tràmits administratius.

Es tracta d’una mesura puntual i concreta per tal de reduir l’impacte sonor que afecta durant les nits als residents d’aquestes zones de la ciutat.

Des del districte de Gràcia s’ha treballat cada plaça amb el criteri d’ocupació de l’espai públic de les terrasses. Aquesta decisió s’adopta després de parlar amb restauradors i veïns i veïnes i que els resultats dels sonòmetres instal·lats en aquests espais hagin mostrat que se supera de manera continuada en 3 decibels els límits permesos de nit.

Aquest seran els horaris de tancament de les terrasses entre els mesos d’abril i d’octubre:

  • Entre setmana: avançar l’hora de tancament a les 23h
  • Divendres, dissabte, vigília Festiu: avançar l’hora de tancament a les 24h

Entre els mesos d’octubre i abril els divendres, dissabtes vigília de festiu s’avançarà l’horari de tancament a les 24h.

El pla de reducció de contaminació acústica a les places també inclou altres mesures com afegir vetlladors des de les 20h fins al tancament horari de terrasses, els dies que es redueix horari en aquestes places:

  • Plaça del Sol: 2 vetlladors
  • Plaça de la Vila: 2 vetlladors
  • Plaça del Diamant: 2 vetlladors

També s’afegirà un vetllador més en tot l’horari d’obertura dels establiments, els dies que es redueix horari a la Plaça de la Revolució. L’objectiu d’aquesta mesura es garantir l’espai públic en horari diürn per usos familiar i veïnals i, per aconseguir-ho, està previst renovar els jocs infantils de la plaça l’estiu de 2023. En el cas de la plaça Raspall, no es consolida la terrassa extraordinària Covid, a causa de molèsties i soroll.

El pla també proposa altres mesures per les 5 places en les que es reduiran horaris i també per a les places Joanic i Raspall com instal·lar taps de plàstic a taules i cadires i cadenes plastificades, reclamar als establiments que llencin el vidre als contenidors durant el dia i no a la nit i que els elements de les terrasses s’apilin a l’espai públic. També es limitaran el nombre de concerts i esdeveniments nocturns i continuarà la campanya de sensibilització a les persones que fan ús de la plaça sobre el soroll per oci nocturn amb quatres promotors que recorreran les places de 21h a 2h els dijous, divendres i dissabtes. Pel que fa als esdeveniments en horari diürn, s’acotarà la durada de la part musical amplificada.

Es mantenen les campanyes d’inspecció especifiques per control aforaments bars i restaurants i les de la Guàrdia Urbana per incivisme i soroll així com el desallotjament de les places o carrers amb el suport de la Guàrdia Urbana i els serveis de neteja.

Per tal de canviar les dinàmiques en les places, es farà una reducció horària per aquells establiments de l’àmbit alimentari. Actualment, s’està estudiant la concreció i l’àmbit.

Finalment, pel que fa a la plaça de la Virreina es fa un canvi de tipificació en el mapa de capacitat acústica a la que actualment és un B2, que és entorn amb predomini de terciari, i esdevindrà una B1, que vol dir que existeix una coexistència amb residencial i/o terciari.

El pla per reduir la contaminació acústica s’adopta després que els resultats dels sonòmetres instal·lats en aquestes places hagin mostrat que se supera de manera continuada en 3 decibels els límits permesos de nit. Es tracta d’una mesura puntual i concreta només en aquestes zones per tal de reduir l’impacte sonor que afecta durant les nits als residents.