L’Hospitalet prova noves màquines de neteja viària i contenidors de residus

Pròximament es provaran contenidors de matèria orgànica d’obertura amb targeta per fomentar el reciclatge dels residus orgànics que generen els establiments comercials

El servei municipal de Neteja Urbana ha presentat avui tres models nous de maquinària de neteja viària, amb els quals s’ha fet aquest matí una prova en diversos carrers dels barris del Centre i Sant Josep. El funcionament de les màquines serà avaluat pels responsables municipals en vista a la seva possible incorporació en la pròxima contracta de neteja viària i recollida de residus que s’ha de licitar aquest any.  

Es tracta d’una escombradora dual, especialment indicada per a la neteja de zones de vianants i carrers de plataforma única; i de dues màquines de dimensions més petites, una aigualejadora i una fregadora, adequades per ser utilitzades en voreres poc amples.  

L’escombradora dual és una màquina amb perxes que combina l’escombrada mecànica amb la utilització d’aigua a pressió, per a una neteja més a fons dels carrers; l’aigualejadora escombra només amb aigua, mentre que la fregadora fa un acció de fricció i és especialment indicada per treure’n les taques del paviment. 

El servei de neteja viària de l’espai públic, que inclou voreres, zones pavimentades i asfaltades, es realitza per mitjà de l’escombrada i la fegrada, manual o amb l’ajuda de vehicles especialitzats —132 actualment—, tots els dies de la setmana i en torns de matí, tarda i nit. Inclou serveis de neteja amb aigua, escombrada manual, escombrada mecanitzada, neteja del clavegueram, neteja de grafits i l’acció Net i polit, d’intervenció integral en zones d’atenció preferent. 

Nous models de contenidors 
 

El servei municipal de Neteja Urbana ha iniciat també una prova per avaluar el funcionament de nous models de contenidors d’escombraries i recollida selectiva de residus, dins dels treballs preparatius per a la pròxima contracta de neteja. A L’Hospitalet hi ha més de 4.000 contenidors instal·lats a l’espai públic. 

Les bateries de prova, amb cinc models diferents de contenidors en cada ubicació que substitueixen els anteriors, s’han instal·lat al carrer de Natzaret (Santa Eulàlia), la carretera de Collblanc (Collblanc), l’avinguda de Catalunya (les Planes), el carrer dels Naranjos (Pubilla Cases) i el carrer de Roca i Umbert (el Centre).  

Els nous models a prova són, com els actuals, de càrrega lateral i dels diferents tipus de recollida: rebuig (grisos), paper i cartró (blaus), envasos lleugers (grocs), matèria orgànica (marrons) i vidre (verds). 

Els resultats del funcionament dels models nous que se sotmeten a la prova d’ús, fabricats per cinc proveïdors diferents, seran considerats en l’elaboració dels plecs de condicions per a la licitació de la nova contracta de neteja viària i recollida de residus.  

A banda dels criteris tècnics, també es tindrà en compte l’opinió de la ciutadania per mitjà d’una enquesta entre el veïnat de les zones on s’han instal·lat els nous contenidors, perquè valori la seva funcionalitat, la facilitat per dipositar-hi els residus, el seu disseny i altres aspectes dels diferents models a prova.  

Pròximament, també es farà una prova de nous contenidors de residus orgànics adreçada als establiments comercials que més en produeixen —alimentació, restauració i hostaleria—, amb la finalitat d’incrementar el seu reciclatge i assolir així un dels objectius de desenvolupament sostenible. 

En catorze ubicacions a l’eix de l’avinguda del Torrent Gornal, s’instal·laran contenidors de matèria orgànica en els quals l’obertura completa de la tapa per dipositar les deixalles generades pels comerços es farà per mitjà d’una targeta amb xip, que recollirà dades de la seva utilització i permetrà planificar millor la gestió del reciclatge d’aquests residus.