La preinscripció a les escoles bressol municipals de Barcelona es farà de forma telemàtica entre el 13 i el 22 de maig

Excepcionalment es podrà demanar dia i hora al centre escollit per fer-ho en persona

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts
La preinscripció a les 102 escoles bressol municipals de Barcelona es farà de manera telemàtica entre el 13 i el 22 de maig, segons ha anunciat aquest dilluns l’ajuntament. El llistat de centres amb les dades de contacte es pot trobar al web www.barcelona.cat/escolesbressol, on també hi haurà disponible el formulari de preinscripció. Es poden inscriure els infants nascuts a l’any 2018, 2019 i 2020, sempre que hagin complert les 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Excepcionalment, aquelles famílies que no puguin fer la preinscripció de manera telemàtica hauran de trucar al centre escollit en primer opció a partir d’aquest dimecres i l’escola els donarà dia i hora entre el 19 i el 22 de maig. Per tant, caldrà cita prèvia.

En aquests casos excepcionals i justificats en què s’hagi de formalitzar de forma presencial serà l’escola qui fixarà dia i hora i per accedir al centre caldrà dur mascareta. Es recomana que hi vagi una sola persona, que també utilitzi guants, que porti un bolígraf, i que porti documents originals i fotocòpies feta des de casa.

La situació provocada per la pandèmia ha provocat que com a norma la preinscripció es faci de forma telemàtica i ha impedit dur a terme durant la primavera les habituals jornades de portes obertes als centres. Amb tot, la informació de totes les escoles està disponible al web de cada centre.

Criteris de prioritat i punts

El que no canvia respecte anys anteriors són els criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds. Així, per exemple, són criteris generals el fet de tenir germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen (40 punts) o la proximitat del domicili o del lloc de treball dels pares o tutors, prioritzant el domicili dins l’àrea d’influència del centre (30 punts).

El domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre són 10 punts mentre que si es considera -a instàncies de la família- l’adreça del lloc de treball en lloc de la del domicili i aquesta és dins l’àrea d’influència són 20 punts.

També suposarà 10 punts que el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania, així com una discapacitat de l’alumne/a, pare o mare o germans igual o superior al 33%.

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental: 15 punts.

Nou centre a l’Eixample

El proper curs entrarà en funcionament l’EBM Germanetes, al barri de la Nova l’Esquerra de l’Eixample, amb 104 places. Amb aquesta nova escola seran 104 les bressols municipals a la ciutat, amb un total de 8.508 places.

Escoles de música i conservatori

En el cas de les escoles de música, també competència municipal, la preinscripció serà del 18 al 27 de maig, ambdós inclosos, i la presentació de les sol·licituds es farà de manera telemàtica, també amb l’excepció per a casos excepcionals.

Les cinc escoles municipals de música de Barcelona tenen capacitat per a més de 2.450 alumnes matriculats en programes de llarga durada, per a diferents especialitats instrumentals, estils, agrupacions o cant coral, dirigits a alumnat a partir de 4 anys.

A més, al llarg del curs, es realitzen tallers de música per a nadons i les seves famílies i altres tallers musicals per alumnat amb més de 18 anys. Aquesta oferta és de més de 500 places anuals.

​L’oferta de places a cada escola i especialitat és el que resulta de deduir la previsió de l’alumnat que formalitzi matrícula de continuïtat i, per al curs 2020-2021, s’adaptarà a les instruccions que fixin les autoritats sanitàries i educatives, i en funció del pla de desconfinament derivat de la crisi sanitària de la covid-19.

La preinscripció al conservatori municipal de música també es farà de manera telemàtica, del 13 al 20 de maig. En casos excepcionals que no es pugui fer telemàtica, caldrà obtenir cita prèvia posant-se en contacte amb el Conservatori durant les dates de desenvolupament del procés de preinscripció.

Els estudis formatius reglats del conservatori tenen capacitat per a uns 530 alumnes matriculats en els diversos cursos (de 1r a 6è) i especialitats musicals (24 d’instruments i 1 de cant). A les mateixes dependències el programa Bruc Obert ofereix als ciutadans que volen fer formació musical no reglada diferents cursos sobre temàtiques i àmbits musicals, amb un total de 750 places.