Aigües de Barcelona regularitza el 50% de les factures afectades pel decret de l’AMB

Aigües de Barcelona ja ha regularitzat més de 165.300 factures que s’han vist afectades pel Decret 675/2020 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la qual cosa suposa gairebé un 50% del total, han informat aquest dilluns en un comunicat.

Aquesta regularització, que afecta el 20% dels clients de la companyia, “s’inclou de manera automàtica en les factures que s’han emès des de l’11 de novembre”.

La companyia ha posat a disposició dels usuaris un espai digital, accessible a través del seu web, perquè qualsevol ciutadà pugui resoldre dubtes de manera senzilla.

De les dades que s’han obtingut després de la lectura física dels comptadors sense telelectura, es desprèn que, de l’import total que s’ha de regularitzar, un 20% correspon al consum de l’aigua i el 80% a diversos impostos com el cànon, l’IVA o la taxa de clavegueram.

Durant el confinament domiciliari, entre març i maig, l’increment mitjà del consum d’aigua en l’àmbit domèstic va ser del 9,6%, respecte al mateix període de l’any anterior.

“Per aquest motiu, quan s’ha emès la primera factura amb una lectura real, s’han pogut produir salts en els trams que s’han derivat de l’acumulació de consum”, ha explicat la companyia.

NOU DECRET

Segons Aigües de Barcelona, la situació va superar el que preveia el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua, que va aprovar l’AMB, “i es va posar de manifest que la normativa no estava adaptada per fer front a una pandèmia”.

“Una prova d’aquest fet és que l’Àrea d’Ecologia hagués d’aprovar un decret el 3 de setembre del 2020 per adaptar-se a la nova realitat”, ha afegit l’empresa.