Participació del 2,92% a les eleccions 2022 al Consell d’Administració de la CASS

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La jornada electoral s’ha celebrat dimecres 22 de juny entre les 8 del matí i les 9 del vespre a la CASS.

Participació Total:

El nombre d’electors que han exercit el seu dret a vot ha estat 2.217 electors. Això representa un 2,92% del total d’electors (76.007).

A les eleccions 2018, el nombre d’electors que van exercir el seu vot va ser de 3.532 electors. Això va representar un 5,34% del total d’electors (66.133).

Participació Total per col·legis electorals:

Col·legi dels Assalariats:

Han votat 1.448 electors que representen un 3,48% del total d’electors del col·legi dels assalariats. Respecte a les eleccions del 2018, hi ha una baixa d’un – 7,36%.

Col·legi dels empresaris i persones que realitzen una activitat per compte propi:

Han votat 375 electors que representen un 2,12% del total d’electors del col·legi dels empresaris i persones que realitzen una activitat per compte propi.

Respecte a les eleccions del 2018, hi ha una baixa d’un – 56,75%.

La baixa participació en aquest col·legi, es degut a que només s’ha presentat una sola candidatura.

Col·legi del pensionistes:

Han votat 394 electors que representen un 2,36% del total d’electors del col·legi dels pensionistes. Respecte a les eleccions del 2018, hi ha una baixa d’un – 64,25%.

La baixa participació en aquest col·legi, es degut a que només s’ha presentat també una sola candidatura.

Resultats

Els representants escollits a les eleccions al Consell d’Administració de la CASS 2022 són:

  • Jacint RISCO SUBIRÀ, representant del col·legi dels Pensionistes,
  • Jacqueline CAUBET BRINGUÉ i Sra. Montserrat MARTÍNEZ VECINA representants del col·legi dels Assalariats,
  • I el Sr. Francesc ZAMORA PUIGCERCÓS com a representant del col·legis dels empresaris i persones que realitzen una activitat per compte

A la nostra pàgina Web: https://www.cass.ad/eleccions-al-consell-dadministracio-de-la- cass-2022, trobareu tota la informació referent a les eleccions 2022, les dades participatives i els resultats.