El Comú de la Massana tramet la resposta a les al·legacions del pla parcial d’Arinsal

El promotor disposa d’un mes per presentar el projecte esmenat

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Dins el termini anunciat fa uns dies per les cònsols de la Massana, el Comú ja ha tramès la resposta a les al·legacions presentades pel Quart d’Arinsal i un grup de veïns contra el pla parcial de la unitat de sòl urbanitzable E-014.

La resposta es va enviar ahir a la tarda i, de forma paral·lela, el Comú va trametre l’informe al promotor del projecte, que a partir d’ara disposa d’un màxim d’un mes per tornar a entrar el pla parcial, amb les correccions escaients.

Després d’analitzar les diferents al·legacions, el servei jurídic i tècnic del Comú ha considerat escaient acceptar varis canvis, com l’especificació d’utilitzar la pedra i la fusta natural a tots els edificis projectats o la supressió del cul de sac projectat al final del vial.

Les cònsols van mantenir la darrera reunió amb el grup veïnal aquest mateix dilluns i ja els va confirmar que el Comú considerava adient acceptar algunes de les esmenes proposades, que van ser aprovades en Junta ahir, dimarts. 

“Compartim els mateixos neguits amb el Quart i els veïns d’Arinsal. El Comú té l’obligació de garantir que el projecte compleixi amb la normativa i des del primer moment hem treballat en aquest sentit. Però a banda d’això, també pensem que el futur projecte ha d’estar integrat al màxim a l’entorn i amb una estètica que contribueixi a embellir el centre d’Arinsal” assegura Molné. 

No obstant, la cònsol recorda que el projecte està en una fase molt inicial, amb la tramitació del pla parcial, i que de cara a les futures llicències d’obra, el projecte s’haurà d’adaptar als canvis del POUP que limitaran la construcció, d’acord amb els estudis de càrrega.