La taxa de dependència andorrana és de 3,12 treballadors per cada pensionista

Creixen les despeses i es redueixen els ingressos de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

La taxa de dependència d’Andorra va ser el passat mes de març de 3,12 treballadors per cada pensionista de jubilació, la qual cosa és un 13,1% inferior repecte al març del 2020, segons ha informat en un comunicat el Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

El Consell d’Administració de la CASS ha aprovat en una reunió que s’ha fet aquest dimarts els estats financers i la liquidació de comptes del primer trimestre d’aquest any 2021.

La mitjana d’assalariats ha disminuït durant els tres primers mesos de l’any un 11,4% i al març constaven d’alta 39.867 assalariats, alhora que ha augmentat el nombre de cotitzadors per compte propi, que se situava en 6.940 persones, un 5,3% més que el març de l’any anterior.

El nombre d’assegurats indirectes és de 17.437 persones, segons assenyala el comunicat de la CASS.

La CASS es divideix en dues branques: la general, en la qual s’inclouen les prestacions sanitàries i econòmiques com ara baixes laborals, pensions d’invalidesa o d’orfandat; i la de jubilació.

Quant als pensionistes de la branca general, han disminuït un 2,3% la qual cosa representa un total de 2.673 persones: 2.339 pensionistes d’invalidesa, 333 d’orfandat i una pensió de reversió d’ascendents.

En la branca de jubilació han augmentat els pensionistes, un 4,5% amb un total de 14.433 persones: 12.802 pensionistes de jubilació i set capitals de jubilació, i 3.235 pensions de viduïtat, de les quals 78 són temporals.

LIQUIDACIÓ DE COMPTES

En la branca general, els ingressos s’han reduït un 7,2% pel que fa al primer trimestre del 2020 i han sumat un total de 35,3 milions d’euros: 32,1 milions provinents de les cotitzacions d’assalariats i treballadors per compte propi, i 3,2 milions per cotitzacions de les prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes).

Al seu torn, les despeses en prestacions sanitàries i econòmiques han augmentat un 15,4%: la despesa sanitària ha sumat 27,6 milions aquest primer trimestre del 2021, un 17,8% més; i les prestacions econòmiques han arribat als 18 milions, la qual cosa és un 12,4% d’augment.

Quant a la branca de jubilació, els ingressos per cotitzacions han disminuït un 10,5% que suposen 38,5 milions d’euros: 35,7 milions per cotitzacions d’assalariats i treballadors per compte propi, 1,3 milions per cotitzacions de prestacions econòmiques de la mateixa CASS, i 1,5 milions de transferències del Govern.

Les transferències del Govern tenen caràcter finalista i s’han de destinar a pagar les pensions no contributives, que han sumat 1,5 milions entre gener i març del 2021, un 13,4% més que un any abans.

Les pensions de jubilació contributives han tingut un cost de 28,4 milions per a la CASS, la qual cosa representa un 8% més que durant el mateix període del 2020.