El Govern del Principat vol lluitar contra el frau i el contraban de tabac

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

“Una de les prioritats del Principat d’Andorra és continuar reforçant les polítiques en matèria de lluita contra el frau dels productes del tabac, entre les quals destaquen la prevenció i la repressió del contraban de mercaderies sensibles. A més, en els darrers anys s’han viscut situacions de violència extrema als països veïns i, per proximitat, el Principat d’Andorra està exposat al trànsit de persones i vehicles que poden estar relacionats potencialment amb aquestes activitats. Aquests elements fan necessari augmentar el nivell de seguretat del personal de la duana que presta els seus serveis als punts fronterers, per tal que els agents puguin desenvolupar totes les tasques encomanades amb el material adequat al lloc de treball.” Aquest és el paràgraf inicial de l’exposició de motius del Govern que ha portat l’executiu a aprovar el reglament de tinença, port i ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius del cos de duana.

Tots els funcionaris de duana estan subjectes al port d’arma, i és el director qui autoritza a portar l’arma als funcionaris que ho requereixin per a l’exercici de les seves funcions.