L’Ajuntament d’Alcanar publica les bases per al procés sel·lectiu de professor de trompa a l’Escola Municipal

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 20/10/2021, va declarar la urgència del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal (“professor/a de trompa”) a l’Escola Municipal de Música d’Alcanar, l’aprovació de les bases que regeixen aquest procés, així com de la seva convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 3 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Tot i això encara no es poden presentar instàncies, ja que hi manca la publicació al DOGC.