L’Àliga de la Patum se sotmetrà a un estudi per veure el seu estat i si cal restaurar-la

En cas de necessitar una intervenció es faria abans del Corpus de 2021

L’Àliga de la Patum serà traslladada, el proper dilluns, al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per ser sotmesa a un estudi tècnic i material que permetrà conèixer el seu estat, així com determinar el tipus de restauració i/o conservació que requereix. L’Ajuntament de Berga és qui ha sol·licitat l’estudi, que es finançarà mitjançant una subvenció de 6.841 euros atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Si la peça requerís ser restaurada, es faria a principis de 2021 per tal que l’Àliga pugui ser retornada a temps, en cas que es pogués celebrar la Patum de 2021.

Segons ha explicat l’Ajuntament l’Àliga serà introduïda en una càmera d’anòxia durant un període d’un mes. En aquest espai se li aplicarà un tractament que consisteix a mantenir durant un temps la fusta infectada en una atmosfera modificada, dins una cambra estanca, que substitueix l’oxigen per un gas inert com el nitrogen, per aconseguir la mort dels insectes xilògrafs i els seus ous. Per tant, es tractaria d’eliminar els microorganismes que hagi pogut acumular la peça com a conseqüència del seu ús.

Posteriorment la peça serà traslladada al laboratori fotogràfic. Allà s’aplicaran diverses tècniques de fotografia científica amb llum difusa, llum ultraviolada i llum infraroja per analitzar les diferents capes de la peça. A més, es realitzarà una radiografia de l’Àliga i també en determinades parts de la peça que poden resultar interessats d’analitzar, com per exemple, el punt d’unió del cap amb el cos. Tot això es completarà amb l’obtenció de mostres que seran analitzades al laboratori i que aportaran informació sobre el nombre de capes i els materials que les componen. L’aplicació d’aquestes tècniques d’anàlisi tindran una durada aproximada de dos mesos i el resultat de les proves determinarà si cal realitzar-hi algun tipus d’intervenció.

L’enigma de l’Àliga de la Patum

L’Àliga és un dels elements del bestiari que es va incorporar més tard a la festa. L’any 1756, l’Ajuntament de Berga va decidir incorporar una àliga a les solemnitats del Corpus i va encarregar-ne la construcció al fuster Ramon Roca. A hores d’ara es desconeix si és la mateixa que, restaurada i modificada, balla actualment a la Patum.

A causa de l’estudi, l’Àliga no estarà present, a partir de dilluns, a l’exposició de La Patum que acull el Convent de Sant Francesc. La mostra, inaugurada el passat 10 de juliol, ha registrat més de 4.000 visitants.