Cambrils obre un pas de vianants per creuar la via al costat de l’antiga estació

Amb aquesta actuació s’elimina una barrera arquitectònica històrica i es reconnecta la vila amb la platja per primera vegada en molts anys

Aquest divendres al migdia s’ha obert el primer pas provisional per creuar la via del tren en desús que encara divideix el nucli urbà de Cambrils. La nova passera per a vianants està situada al costat de l’antiga estació del tren i uneix l’Avinguda Vidal i Barraquer amb l’Avinguda Horta de Santa Maria.

El regidor d’Obra Pública de l’Ajuntament de Cambrils, Enric Daza, ha celebrat que des d’avui els barris de la vila i la platja de Cambrils tornin a estar connectats després de molts anys separats per aquesta infraestructura ferroviària. El regidor ha destacat la millora de la mobilitat per als vianants que suposarà l’actuació i ha recordat que l’Eixample Poble, la zona d’Horta de Santa Maria i el Port són barris densament poblats no només a l’estiu sinó tot l’any.

Les obres es van iniciar el juliol amb l’enderroc de part de les andanes i murs de paral·lels per deixar lliure un pas de vianants d’una amplada de 6 metres, que s’ha format amb un paviment de peces de llosa prefabricada de formigó intercalat amb paviment de formigó i amb il·luminació central.

L’accés a aquest pas des del carrer Verge de Montserrat, que abans es feia a través d’una petita rampa, també s’ha ampliat, ja que s’ha retirat la barana metàl·lica i s’ha construït una nova rampa per a persones amb mobilitat reduïda de 6 metres d’amplada a base d’un paviment de panot de formigó, donant compliment a la normativa sobre les barreres arquitectòniques.

Els treballs, que han estat executats per l’empresa Obras y Hormigones Blanco, han tingut en compte les condicions especials i l’autorització d’ADIF, que és l’administrador de la infraestructura. La solució que s’ha executat té en compte algunes condicions especials, com facilitar la circulació de trens de treball i garantir la protecció dels elements existents.

El Departament d’Obra Pública de l’Ajuntament de Cambrils té previst obrir cinc passos més en diferents punts com a solució provisional mentre no es desmantelli l’antiga via i s’urbanitzi de nou aquest àmbit en tot el traçat pel municipi.

Els altres passos que es volen portar a terme se situaran a l’avinguda Joan XXIII (urbanització Cambrils Badia), el camí del Corralet, el carrer d’Estrasburg, Mas Clariana i finalment entre els passejos Francesc Macià i Lluís Companys. Els tres primers seran passos tant per al pas de vehicles com per a vianants i el de Mas Clariana serà només per a vianants. A més, l’Ajuntament està estudiant la possibilitat d’obrir un sisè pas a l’alçada del carrer Jonc.

Els quatre primers passos esmentats estan en la fase prèvia perquè surti la convocatòria de la corresponent licitació pública, mitjançant procediment obert simplificat segons article 159.6, que en breu es publicarà al perfil del contractant de l’Ajuntament de Cambrils.