Les garanties dels productes passaran a ser de 3 anys

El Consell de Ministres ha aprovat una modificació de l’actual normativa de consum amb la qual amplia els terminis de garanties legals de béns de dos a tres anys i incrementa, de cinc a 10, el temps mínim en el qual els fabricants estan obligats a disposar de peces de recanvi, una vegada que el producte deixa de fabricar-se, garantint així el dret a reparar dels consumidors. La normativa entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2022.

D’aquesta manera, Consum aposta per una major durabilitat dels béns amb l’objectiu d’aconseguir patrons de consum més sostenibles. Per això, la reforma aprovada incorpora la durabilitat d’un producte com un criteri objectiu perquè el consumidor avaluï si està conforme amb la compra.

Quan un bé no tingui la durabilitat que l’empresa i el consumidor hagin pactat a través del contracte de compra, el client podrà triar entre la reparació o la substitució d’aquest. En aquest sentit, s’amplia el termini de garantia legal dels béns fins als tres anys i de dos anys per als continguts o serveis digitals.

Finalment, i també a favor d’aquest dret a reparar, s’augmenta en cinc anys el termini mínim durant el qual el fabricant està obligat a garantir l’existència de peces de recanvi un cop el producte deixa de fabricar-se, passant de cinc a 10 anys. Amb això, el Ministeri de Consum busca incrementar la durabilitat dels béns en la lluita contra l’obsolescència i reduir l’impacte en el medi ambient.