Remodelació de diverses rotondes i i la plaça d’en Calva de Puigcerdà

Bona part d’aquests treballs els executarà la mateixa Brigada Municipal

L’Ajuntament de Puigcerdà està remodelant la rotonda del barri del Pont de Sant Martí amb l’avinguda del Transpirinenc. S’hi instal·larà gespa i il·luminació led.

Durant aquest setembre també s’iniciaran els treballs d’arranjament de la plaça d’en Calva, a la confluència dels carrers Escoles Pies i Higini de Rivera. Els treballs consistiran en refer el sistema de reg, col·locació de gespa i de sauló, plantació de plantes arbustives, col·locació de papereres noves, instal·lació d’una zona de jocs infantils amb paviment tou, nova il·luminació led, refer els trams de paviment i panot malmesos, i arreglar les escales i el mur entre la plaça d’en Calva i la de l’Alguer.

Finalment, durant la tardor es remodelarà la rotonda de la placeta Pere Blasi, davant de l’Escola Alfons I i d’una de les entrades del parc Schierbeck. Com en el cas de la rotonda del Pont de Sant Martí, està prevista la instal·lació de gespa i il·luminació led.

Bona part d’aquests treballs els executarà la mateixa Brigada Municipal.