La Canonja aprova un pressupost amb un increment de les actuacions de caire social

El pressupost de l’Ajuntament de la Canonja per a l’any 2021, aprovat en el darrer ple municipal, amb els vots a favor de PSC, l’abstenció del Junts i els vots en contra de ERC, Som Poble i Ciutadans, contempla, com en anys anteriors, un gran esforç inversor per tirar endavant tota una sèrie de projectes de vital importància pel municipi.

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de la Canonja per a l’any 2021 ascendeix a 13.688.000 euros, amb un capítol d’inversions de 2.608.200 euros. D’aquest capítol hem de destacar 200.000 euros per la millora i rehabilitació de l’edifici i instal·lacions de l’Escola, 300.000 euros per la primera fase de la renovació de la il·luminació de la via pública, 650.000 € per la pavimentació de la Rambla 15 d’abril i 190.000 euros de la remodelació de la Plaça d’Europa.

El pressupost presenta un notable augment de les partides destinades a ajuts, subvencions i assistència social. Un exemple clar d’aquesta voluntat és el paquet de mesures destinades a autònoms i petites empreses, que complementen les aprovades enguany, per pal·liar els efectes de la crisi econòmica provocada per la pandèmia. I l’increment del 100% de la partida destinada als ajuts d’urgència social i entitats de caire social i 250.000 euros que es destinaran a subvencionar el funcionament de la Llar d’Infants degut a les conseqüències de la pandèmia.

En el plenari també es van aprovar altres assumptes com:

⦁ El Pla Local de Joventut 2020-2025 que marca les línies d’actuació de la regidoria pel proper quinquenni.
⦁ La modificació de crèdits del pressupost municipal vigent que contempla: El projecte de poliesportiu lleuger amb 750.000 €, l’adequació dels terrenys per l’ampliació del camp de futbol amb 250.000 €, la construcció d’instal·lacions del camp de futbol amb 250.000 € més, l’ampliació de la partida de la segona fase de les obres del Centre d’Interpretació del Jaciment de la Boella, amb 200.000 euros i dues subvencions destinades al funcionament de la Llar d’Infants Mare de Deu de l’Esperança amb 45.000 € i a la Comunitat de Regants Mina de les Dues Hortes amb 15.000 euros.
⦁ La gratuïtat de les taxes de l’Escola d’Adults per les persones en situació d’atur.
⦁ La delimitació del terme municipal amb Vila-seca.
⦁ Sol·licitar tres informes previs a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la modificació del POUM relatives a la qualificació d’una finca com a sistema d’equipaments comunitaris, l’àmbit del PAU-9 de la zona al sud del camp de futbol i de canvi de titularitat del sistema d’espais lliures en l’àmbit del CIM del Camp-Oest.
⦁ El projecte bàsic i d’execució de la fase segona del condicionament del Mas de l’Abeurador com a Centre d’Interpretació del Jaciment de la Boella.
⦁ Les bases reguladores de la concessió d’ajuts al comerç, autònoms i microempreses per la segona onada de la COVID.
⦁ L’ampliació dels serveis per millorar la neteja viària segons el conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès.

Cal destacar també l’aprovació de la liquidació dels ingressos distribuïbles amb l’Ajuntament de Tarragona corresponents al tercer trimestre de 2020.

Finalment, es van rebutjar tres mocions. Una relativa a la tarificació social als serveis i activitats que presta l’ajuntament, presentada per ERC, una relativa a l’autoconsum amb energia fotovoltaica presentada per ERC i una relativa al pla director urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou presentada per Som Poble.