S’inicien les actuacions de prevenció i manteniment de la Muralla

L’Ajuntament de Tarragona talla la circulació per la Baixada del Roser

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

La Muralla de Tarragona se sotmetrà aquests dies a treballs d’inspecció i manteniment. Una empresa especialitzada -encapçalat per un conservador-restaurador en Béns Culturals amb titulació universitària- aportarà els mitjans tècnics i manuals necessaris per a executar les tasques de manteniment d’aquest monument patrimonial, des del Fortí Negre (interior del Passeig Arqueològic) fins a la Rambla Vella (Via de l’Imperi Romà). El primer tram on es comença a actuar és al parament intern de la Muralla, situat a la Baixada del Roser -entre la plaça de Sant Joan i l’Arc del Roser- fins a arribar a la plaça del Pallol. Per poder accedir i executar els treballs, l’empresa disposarà d’una plataforma elevadora i/o camió amb cistella, per la qual cosa aquest carrer està tancat a la circulació les 24 hores mentre durin els treballs. Està previst que aquestes tasques de manteniment de la Muralla s’allarguin fins l’11 de setembre. “L’elecció d’aquestes dates és per no coincidir amb l’inici del curs escolar”, remarca el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo.

Canvis de circulació per les obres 

Aquestes obres de la restauració de Muralla implica restriccions de trànsit per la Part Alta. També està prohibida la circulació lliure de vehicles del tram de Pla de Palau fins al carrer Salines, per la qual cosa l’únic accés a la Part Alta serà -fins l’11 de setembre- pel Portal de Sant Antoni. Per l’ordenació del trànsit interior s’han col·locat tanques i adaptat la senyalització viària puntualment d’acord amb les indicacions operatives de la Guardia Urbana.

Patologies d’algunes estructures de la Muralla 

Les Muralles de Tarragona constitueixen un monument característic d’arquitectura defensiva que, en moltes de les seves parts, supera els dos mil anys d’antiguitat. Aquesta llarga perdurabilitat fa que el conjunta monumental presenti problemes de conservació. El Pla Director per a la Restauració de les Muralles de Tarragona, aprovat l’any 2016, així com altres informes i documents, coincideixen en establir l’existència de determinades patologies generals que posen en perill la pervivència d’algunes de les estructures que l’integren.

Un dels problemes és la degradació important que han patit les pedres i fàbriques dels murs que conformen les cares externes de la Muralla pel pas del temps i la naturalesa d’alguns del materials petris emprats. L’altre és la pèrdua d’estabilitat general en determinats trams, motivada bàsicament per les importants empentes horitzontals que els farciments alterats del seu nucli provoquen, sobretot quan aquesta circumstància està associada a la penetració d’aigua a l’interior d’aquest reblert.

“La resposta als problemes de la Muralla passa per la realització d’actuacions de certa envergadura, previstes al Pla Director i que, donada la gran extensió del monument (prop de 1,5Km de longitud, si ens referim només a la part de muralles que envolta la Part Alta de la ciutat) i els elevats recursos necessaris, s’ha de desenvolupar a mig i llarg termini. I això és el que fem, treballar per la seva conservació”, relata el conseller Pinedo.

La Muralla també presenta un altre tipus de problemàtica, relacionada principalment amb la degradació material de les fàbriques, però que té una escala i afectació més local. Aquestes patologies provoquen sovint caigudes puntuals de fragments de pedra, morters, o altres elements dels paraments dels murs externs. Si bé no cal menystenir la pèrdua patrimonial que, per acumulació, poden arribar a implicar, els danys o desperfectes provocats són relativament reduïts en relació amb la magnitud de fàbriques i elements constructius que conformen el conjunt d’estructures del bast sistema defensiu.

Aquestes situacions han motivat que la conselleria de Patrimoni -després que es registrin alguns d’aquests incidents puntuals normalment associats a episodis de pluja intensa o persistent- implanti mesures cautelars per garantir la seguretat de les persones, com la instal·lació de xarxes de protecció, la limitació de l’accés a determinades zones a peu de Muralla mitjançant la col·locació de tanques, etc.

“Per a revertir aquesta dinàmica, vam encarregar la redacció, com primera fase, d’un Programa de Prevenció i Manteniment de les Muralles de Tarragona, que va ser autoritzat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de  Tarragona el 28 d’octubre de 2020”, explica Hermán Pinedo. “Aquest document -afegeix el conseller de Patrimoni- planteja uns protocols i metodologia de treball per a detectar les causes que poden causar aquests incidents, adoptant mesures correctives per a evitar els riscos potencials per a la seguretat de les persones i minimitzant les pèrdues patrimonials del monument que se’n deriven. I això és el que estem fent aquests dies, posar fil a l’agulla per conservar i preservar aquest monument patrimonial”.