Investigadors de la URV estudien els efectes psicològics del confinament

Han dissenyat un qüestionari en línia i a partir de les respostes obtingudes proposaran intervencions per millorar el benestar de les persones davant futures situacions de crisi com la del coronavirus

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Com afecta el confinament a l’estat psicològic i social de les persones? Donar-hi resposta és l’objectiu principal del projecte de recerca que ha engegat un grup investigador del grup de recerca DESENVOL, del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. L’equip ha dissenyat un qüestionari anònim en línia amb 78 preguntes de resposta ràpida tipus test que avaluen diferents aspectes personals i socials, així com l’adaptació de la població a la situació de confinament i les seves preocupacions al voltant de la pandèmia de coronavirus.

El qüestionari, que es pot respondre en menys de deu minuts, planteja com s’està vivint aquesta situació nova des de diferents punts de vista relacionats amb diferents aspectes psicològics, socials i emocionals o els canals d’informació que trien les persones per rebre informació sobre la pandèmia.

Les dades recollides serviran per entendre millor la resposta psicològica a aquest tipus de situacions i permetran dissenyar intervencions per millorar el benestar de la ciutadania de cara a futures situacions de crisi com aquesta. Concretament, els resultats d’aquest estudi permetran identificar quina és la població de risc que pot presentar més problemes durant una situació de confinament, la qual facilitarà la implementació d’accions preventives i el disseny de programes d’intervenció educativa abans, durant i després del confinament.

El qüestionari, liderat pels investigadors Jorge-Manuel Dueñas, Fàbia Morales-Vives, Marta Camarero i Sergi Martín, s’està difonent a través de les xarxes socials per aconseguir el màxim nombre de respostes possibles. Des de que va començar el confinament ja l’han respost prop de 1.200 persones, i l’objectiu és arribar a tenir un mínim de 4.000 respostes, per garantir que la mostra sigui prou gran, heterogènia i representativa.