El dimecres finalitza el període per presentar sol·licituds pels ajuts per incentivar la creació de noves empreses

El proper dimecres finalitza el període per demanar els Ajuts per a fomentar l’inici d’activitats econòmiques a la ciutat de Tarragona. Es tracta d’ajuts destinats a noves empreses i treballadors i treballadores autònomes amb centre de treball a la ciutat de Tarragona que s’hagin iniciat entre l’1 de maig de 2020 i el 28 de maig de 2021. La partida pressupostària destinada als ajuts és de 60.000 euros,  i vol servir per donar suport a aquelles empreses i autònoms que aposten per la ciutat de Tarragona en l’actual context econòmic.

Totes les propostes presentades seran avaluades i rebran una puntuació. Depenent de la valoració aconseguida els emprenedors rebran ajuts econòmics que oscil·laran entre els 2.000 i els 3.000 €. L’import rebut es correspondrà amb les despeses subvencionables que cada sol·licitant hagi justificat correctament. Entre aquestes despeses hi ha el lloguer de locals, el mobiliari o impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica, entre d’altres.

El període de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 16 de juny. El tràmit es realitzarà telemàticament a través del web.