El 81% dels conductors compleixen els límits de velocitat de ‘Tarragona ciutat 30’

111 conductors superen el límit de velocitat de 30 km/h però només 11 vehicles passen dels 40 km/hora

La Guàrdia Urbana va aturar ahir a 560 vehicles, 111 dels quals van sobrepassar el límit de velocitat de 30km/hora. Només 11 conductors anaven a una velocitat superior als 40 km/h, la qual cosa representa que el 81 per cent van complir amb la nova regulació circulatòria. Pel que fa a bicicletes i patinets, 40 persones circulaven per la vorera en lloc de la calçada.

 Aquest és el balanç de les primeres 48 hores que ha entrat en vigor la iniciativa de Tarragona ciutat 30 que planteja un canvi radical en la mobilitat amb l’objectiu de situar a les persones en el centre de la planificació urbana i aconseguir una mobilitat urbana sostenible, més segura i saludable.

Durant aquests primers dies els agents de la Guàrdia Urbana fan una tasca purament informativa, lliurant als conductors tríptics informatius. Passat els dies ja es començarà a sancionar. “Durant els primers dies els agents de la Guàrdia Urbana no posarà cap sanció, excepte si es produeix una vulneració flagrant, com per exemple anar a 70 a un tram de 30 km/hora”, remarca el conseller de Mobilitat, Xavier Puig.

“És una campanya pedagògica, no punitiva perquè l’objectiu és una adaptació eficaç a la normativa, no recaptar. L’èxit serà aconseguir una ciutat més segura i amable per tots”. També s’aprofitarà per monitoritzar les velocitats dels cotxes de determinats carrers durant 24 hores amb l’objectiu d’extreure estadísticament un balanç diari.

La modificació de l’ordenança de convivència que regula la circulació de tot tipus de vehicles per la ciutat consisteix en la reducció del límit de velocitat a 30 km/h, l’actualització de les disposicions sobre la circulació de bicicletes, la introducció d’una regulació per als vehicles de mobilitat personal (VMP) i la revisió de les obligacions de la resta de conductors respecte de les bicicletes i VMP, entre altres coses. Tarragona se suma així a una mesura que ja apliquen ciutats.

“De cotxes n’hi ha de seguir havent i el seu ús moltes vegades és imprescindible. Però una ciutat excessivament organitzada al voltant del cotxe és sinònim de col·lapse”, apunta el màxim responsable de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona. I afegeix: “La qüestió és repensar la ciutat per tal que les persones que vulguin tirar endavant opcions de mobilitat més netes i a escala més humana, puguin fer-ho. I no perdre de vista que sense vianants no hi ha ciutat, o en tot cas no la que volem”.