SOREA millora el subministrament d’aigua a Salou i Vilaseca amb diverses obres per valor de 138.000 €

Les inversions han anat a càrrec de la Mancomunitat gestora de Recursos Hídrics Salou – Vila-seca i han estat executades per SOREA durant les darreres setmanes

SOREA, companyia gestora del cicle integral de l’aigua, ha executat diverses obres de millora de la xarxa de subministrament d’aigua dels municipis de Vila-seca i Salou, així com del dipòsit Ebre – Vila-seca. Aquestes obres, executades en les darreres setmanes, representen una inversió de més de 138.000 € a càrrec de la Mancomunitat gestora de recursos hídrics Salou – Vila-seca.

Les actuacions s’emmarquen en les actuacions que es realitzen anualment amb el Fons de
Reposició de la Mancomunitat destinat a millores de xarxa i les executa la companyia SOREA com a gestora del servei d’abastament d’aigua d’ambdós municipis tarragonins.

L’objectiu és millorar progressivament el rendiment de la xarxa amb la renovació de canonades, monitorar més fàcilment qualsevol incidència i la qualitat de l’aigua, així com apostar per la sostenibilitat a través de noves instal·lacions més eficients energèticament.

Actualment, s’està treballant en les obres de millora del subministrament de la urbanització
Covamar de Salou, on s’estan realitzant 31 cales de localització i s’ha instal·lat una vàlvula per monitorar la bona qualitat de l’aigua. D’aquesta manera, es millora el rendiment de la xarxa i es podrà localitzar més fàcilment qualsevol incidència. Això permet ser més selectiu a l’hora de realitzar interrupcions de subministrament en algun carrer per reparar incidències i, per tant, es minimitzaran les molèsties que patien els abonats de tota la urbanització en cada reparació.

Una altra de les actuacions que s’està executant és la renovació d’una canonada al carrer Pla de l’Era de Salou. Se substitueixen 426 metres de la canonada, que ja havia arribat al final de la seva vida útil, per un tub de fossa dúctil de 100 mm de diàmetre, que permetrà renovar la xarxa per una canonada de millor qualitat i millorar-ne el rendiment.

Per altra banda, s’ha instal·lat una nova canonada al nucli de La Plana (Vila-seca) per millorar el servei de la zona. Per dur a terme aquesta actuació, s’ha realitzat una perforació horitzontal dirigida (similar a una micro-tuneladora) per poder substituir l’antiga canonada que va de Vilaseca al nucli de La Plana, i que creua la via del tren subterràniament.

Finalment, una altra de les actuacions ha estat la substitució d’una bomba hidràulica que eleva l’aigua des del dipòsit d’abastament Ebre – Vila-seca. La nova bomba instal·lada és una bomba centrífuga horitzontal, amb un cabal que dobla la de l’anterior, i és capaç d’elevar 200 m3/h.

L’augment de cabal d’aquesta bomba representa també un estalvi energètic, ja que el sistema d’elevació restant, dotat de 4 bombes addicionals, treballarà només en pics de consum molt
elevats.