Salou licitarà un nou contracte de neteja i recollida de brossa per millorar la qualitat del servei

L’objectiu és incrementar el percentatge de recollida de residus i reduir la fracció rebuig per abaixar els costos que suposa el tractament de la mateixa, i assolir un major rendiment del servei de neteja a tota la ciutat

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El nou contracte de neteja té com a objectiu incrementar el percentatge de recollida de residus per alinear el municipi amb els requeriments normatius que marca Europa. 

L’alcalde Pere Granados ha manifestat que “estem davant d’un nou contracte necessari per a l’Administració local i necessari per a la ciutadania, que permetrà un canvi substancial en les prestacions de neteja i higiene de la ciutat; oferir un millor servei a les persones i una millora de la imatge del nostre municipi”. Per a ell, “és una prioritat dedicar tots els esforços perquè la recollida de residus a Salou i la neteja viària es faci de forma eficaç i respongui al 100% a les exigències dels nostres ciutadans i ciutadanes i a les necessitats reals del municipi, amb els plans específics que calguin per a cada zona”.

Finalment, l’alcalde ha assenyalat que “es faran  campanyes informatives d’implantació per conscienciar la ciutadania de la importància que té reciclar bé els residus que generem, si volem tenir un municipi net, de primer ordre”.

Per la seva banda, el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán, ha assenyalat que “amb el nou contracte, el que volem, per una banda, és assolir els objectius dictaminats per la Comunitat Europea i l’Agència Catalana de Residus”. I per l’altra, “es milloraran, de manera substancial, els serveis de recollida de residus i neteja de la via pública, durant tot l’any. També es reforçaran, especialment, els serveis els mesos d’estiu i Setmana Santa”.

L’àmbit del nou contracte contempla els serveis de recollida i transport de les fraccions; neteja viària, neteja de platges, recollida selectiva de platges i gestió de la deixalleria fixa; deixalleries mòbils i minipunts nets. La durada del contracte per a aquest lot és de 12 anys. 

És important destacar que Salou implementa nous sistemes de recollida eficients: porta a porta i contenidors intel·ligents.

Amb la voluntat de seleccionar millor els residus que es generen a Salou i tenint-ne en compte la seva tipologia, s’implantarà un nou servei de recollida per a les activitats comercials. S’ampliarà la recollida de poda (6 cops per setmana) els mesos d’abril, maig i octubre.