El Departament de Recerca i Universitats va anunciar ahir que destinarà 51,2 milions d’euros a les universitats públiques catalanes per a inversions en infraestructures aquest 2023. Es tracta del Pla d’Inversions Universitàries, a través del qual la Generalitat dota anualment les universitats de finançament per als equipaments dels campus. Aquest any la partida que li ha correspost a la URV és de 4,49 milions d’euros, el 8,77% del sistema universitari públic, i un 15% més que l’any passat.

Aquesta dotació es destina al manteniment dels edificis i la renovació d’instal·lacions, tal com està previst en el pressupost de la URV, que aprova el Consell Social. Però el que permetrà l’increment respecte de l’any passat, és avançar al 2023 l’adjudicació d’algunes de les obres de més envergadura projectades en fases posteriors, que ara es podran executar a partir de 2024. En canvi, “no és una inversió suficient per resoldre les necessitats històriques de la Universitat -explica Juan Antonio Duro, vicerector d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals-, com són la rehabilitació de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, l’ampliació de l’aulari del campus Catalunya (Tarragona) i el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Reus)”.

Sí serà possible, per exemple, avançar la fase dos de les obres de la plaça de la Concòrdia del campus Catalunya que no tenia data d’execució. Així, un cop construïda la fase 1 -la pista esportiva i la zona d’assaig per als Pataquers (la colla castellera de la Universitat)-, es podrà licitar la urbanització dels 6.428 m2 restants, que inclou les canalitzacions i dipòsits, la urbanització dels espais per l’edifici central i l’accés i l’enjardinament de les zones verdes.

 

També es renovaran als diferents campus les centrals de protecció contra incendis, es canviarà la tecnologia de contacte per proximitat dels panys de les portes i es renovaran els sistemes de control de climatització i enllumenat.

Així mateix, hi ha previst el manteniment i renovació d’instal·lacions que contribuiran a la reducció del consum energètic, com la renovació de màquines de climatització, el canvi de finestres i d’enllumenat convencional per llums LED en diferents edificis, i la primera fase de l’aprofitament d’aigües pluvials al campus Sescelades.

El criteri de repartiment

Els pressupostos de la Generalitat per aquest exercici 2023 preveuen una partida de 1.073 milions d’euros per a les universitats públiques, un increment de més de 100 milions d’euros respecte a la del pressupost inicial de 2022 (969 milions d’euros). Part d’aquest increment s’ha destinat al pla d’inversions en infraestructures i equipaments: 51,26 milions per a tot el sistema públic, 4,49 dels quals corresponen a la URV. El repartiment, segons el Departament de Recerca i Universitats s’ha fet en base a la superfície, en metres quadrats, destinada a usos docents.

Aquest criteri es va considerar adequat per a la distribució del finançament de les inversions i el seu manteniment, que es correlaciona, així mateix, amb el grau d’experimentalitat dels estudis que ofereixen. No obstant això, des del Departament s’afirma en la nota feta pública ahir que “en el futur s’hauran de fer ajustos per atendre a l’especificitat d’algunes universitats i els seus esforços per optimitzar les seves superfícies”.