Les escoles de música de la província de Tarragona obren preinscripcions

El curs s’iniciarà al setembre i les famílies interessades podran efectuar els tràmits del 19 d’abril al 15 de maig

Les escoles de música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa obren aquest dilluns 19 d’abril el període de preinscripcions per al proper curs 2021/2022. Els tràmits shauran de realitzar telemàticament a les webs dels centres abans del proper 15 de maig. També es podran efectuar presencialment, demanant cita prèvia.

Els tres centres d’ensenyament musical de la Diputació ofereixen formació pràctica i teòrica pensada per gaudir de la música de forma individual i en grup. Els estudis que s’imparteixen en el marc de l’escola s’adrecen a infants a partir de 6 anys i ofereixen els primers coneixements i formació musicals. Un cop finalitzat el nivell elemental, l’alumnat té l’opció de continuar amb els estudis professionals de música al mateix centre on ha començat.

Les preinscripcions que s’obren dilluns 19 d’abril són per a loferta descola per al proper curs 2021-2022, amb places per als programes d’Iniciació, Bàsic 1 i 2 i Avançat 1, 2 i 3, és a dir, per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Les famílies interessades hauran de realitzar els tràmits de forma telemàtica a les webs dels centres, mitjançant un formulari web específic. També es podran realitzar presencialment a cada centre demanant cita prèvia a través de l’enllaç ubicat al peu de la pàgina web.

Opció de continuar amb els estudis de Grau Professional

L’alumnat de les escoles de música de la Diputació entra en contacte amb la música, inicia la seva formació instrumental i es prepara per accedir als estudis professionals dels conservatoris, amb titulació oficial. Un dels avantatges d’iniciar els estudis de música a les escoles de la Diputació és que, un cop finalitza el nivell elemental, l’alumnat té l’opció de continuar amb els estudis professionals al mateix centre on han començat, després de superar la prova d’accés que regula el Departament d’Educació de la Generalitat per accedir als ensenyaments de Grau Professional. Els tres centres de la Diputació ofereixen el Grau professional.

Trobareu més informació sobre els centres d’ensenyament musical, les preinscripcions i la formació que s’hi imparteix a les webs de cada centre (dipta.cat/cmtarragona, dipta.cat/cmreus i dipta.cat/cmtortosa) i també a www.dipta.cat/estudiarmusica.