El Port encara la recta final de la construcció de l’edifici institucional

Aquest projecte té un pressupost de gairebé 305.000 euros sense IVA i un termini d’execució de 2 mesos

El Port de Tarragona començarà de forma imminent els treballs d’urbanització de  l’entorn de l’edifici de la seu institucional amb un pressupost total de gairebé 305.000€ sense IVA. Les obres tenen un termini d’execució de dos mesos a partir  de l’inici de les tasques. Les empreses interessades van presentar les seves  sol·licituds fins al 30 de novembre de 2020, essent Transmaber, SL l’empresa  adjudicatària. 

El projecte consisteix a dur a terme totes les tasques necessàries per fer possible  la construcció i la urbanització al voltant de l’antic edifici incloent les demolicions,  moviments de terres, pavimentació, jardineria i enllumenat. 

Concretament, l’abast de les actuacions que contempla el projecte d’urbanització  comença amb la demolició dels elements constructius no utilitzables o deteriorats,  continua amb el moviment de terres, la divisió de les zones de jardineria per a la  posterior plantació d’espècies vegetals, arbustos, gespa de baix consum i plantes,  i la pavimentació de les zones de circulació de les persones. Les obres també  implantaran un sistema de reg conjuntant aspersió amb degoteig i, finalment la  instal·lació de l’enllumenat amb la instal·lació elèctrica adient. 

Espai sostenible i integrat a la façana de la ciutat 

El Port de Tarragona pretén perfilar un entorn agradable, sostenible i integrat a la  façana marítima de Tarragona. Per aquest motiu es plantaran gairebé 2.500 unitats  de vegetació autòctona o adaptada a clima litoral mediterrani de més de vint  espècies diferents com és ara el romaní, el pi pinyer o l’olivera. 

Tota la zona enjardinada està creada amb criteris d’integració paisatgística i tenint  en compte els tipus de plantes que podríem trobar de forma natural en una zona  litoral del mediterrani. Per això la zona estarà composta per espais molt diferenciats  paisatgísticament parlant, que aniran des d’una zona per atraure insectes pol·linitzadors, protagonitzada per una olivera, passant per zones de prat amb  espècies de gespa adaptades al nostre clima, i una gran zona de bosc mediterrani.  

A més, en totes les noves implantacions d’espècies vegetals es tenen en compte  criteris de xerojardineria, donant un reg de suport en el període d’implantació de la  planta, però reduint-lo progressivament un cop establerta perquè pugui sobreviure  amb el règim de pluges local o amb la mínima aportació d’aigua. 

Aquest tipus d’accions formen part de la recuperació de la biodiversitat autòctona i  mitigació d’emissions dins de l’eix ‘Sostenibilitat ambiental’ del Pla de Sostenibilitat  – Agenda 2030 del Port de Tarragona. 

En referència amb la il·luminació de l’entorn, es vol optar per una opció que accentuï  algunes de les zones de vegetació més notòries i, a la vegada, tenir en compte els  criteris d’estalvi energètic. Cal afegir que la il·luminació ambiental consistirà en la  instal·lació de catorze equips sobre columnes de 3 metres d’alçada i disposades de  forma perimetral al recinte. Aquests equips es caracteritzen per proporcionar una  il·luminació uniforme amb un flux de llum mitjà i, sobretot, amb la màxima eficiència  energètica. 

Cal afegir que el projecte atén a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de les  barreres arquitectòniques així com l’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

Edifici eficient 

La seu institucional del Port aconsegueix la màxima qualificació (A) en el  procediment de certificació de la qualificació d’eficiència energètica per a satisfer la  demanda de l’edifici.  

Els principals materials utilitzats en l’edifici (morter d’acabat de façana, vidres,  paviments…) tenen certificacions ISO de qualitat i medi ambient. L’organisme  públic ha remarcat que la reutilització de tot un edifici (estructura, forjats,  tancaments,…) ha permès tractar aquests com a ‘materials recuperats’, ja que no  s’ha hagut d’esgotar recursos ni per fer cap demolició ni per tornar-lo a construir.  En essència una rehabilitació és la millor manera de fer ‘recuperació de materials’. 

Les obres de l’antic edifici de l’Autoritat Portuària de Tarragona es troben en la fase  de finalització amb la distribució dels interiors i l’execució de les instal·lacions de  climatització, electricitat, comunicacions, lampisteria, seguint la política ambiental  de l’APT detallada al Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 del Port.

El projecte d’actualització i modernització de l’antic edifici sempre ha estat pensat  per salvaguardar la seva essència arquitectònica. 

Després d’estudiar diferents opcions i possibles usos de l’edifici, el Port va decidir  optar per un model mixt d’ús administratiu i de serveis portuaris. D’aquesta manera,  els serveis de Port Control, avui dia ubicats al moll de Catalunya, es traslladaran a  l’última planta de l’edifici, a la planta 5a, on també s’ubicaran els serveis tècnics i  administratius de Salvament Marítim, l’àrea de senyals marítims de l’APT i l’àrea  administrativa de la Corporació de Pràctics. També hi haurà sales operatives per a  Capitania Marítima i per a la Direcció d’Operacions Portuàries així com una sala de  crisis. 

Pel que fa a la resta de plantes es preveu acollir oficines per terceres empreses que  estiguin interessades en aquesta ubicació, en dues plantes, i alhora està previst  destinar dues plantes més per a ús de la mateixa Autoritat Portuària.