El ministeri adjudica l’estudi de viabilitat de la remodelació de la xarxa ferroviària de Tarragona

Imatge d'arxiu del corredor ferroviari de Tarragona, amb un tren de mercaderies. ACN

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat el “Estudi de viabilitat de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de Tarragona”, que compta amb un pressupost d’adjudicació de 503.860,95€ (sense IVA) i un termini d’execució de 15 mesos, sent adjudicatària l’empresa PROINTEC, S. a. L’objecte del contracte és la prestació de Serveis a la Subdirecció General de Planificació Ferroviària per a la redacció de l»Estudi de viabilitat de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de Tarragona’.

Antecedents

La xarxa ferroviària a l’entorn de Tarragona ha sofert una profunda transformació en les últimes dues dècades. Juntament amb l’arribada de la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona a Tarragona i la construcció de la nova estació de Camp de Tarragona, la principal fita que va marcar l’inici d’aquesta transformació va ser l’aprovació, l’any 2003, de l’estudi informatiu de la ‘Connexió Ferroviària Corredor Mediterrani – L.A.V. Madrid – Barcelona – Frontera Francesa’, estudi que va definir gran part de la xarxa que es troba en servei actualment.

L’any 2006 es va posar en servei l’estació de viatgers Camp de Tarragona pertanyent a la LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona i, al gener de 2020, es va inaugurar el tram Vandellós-Tarragona del Corredor Mediterrani i la seva connexió amb la citada línia d’alta velocitat.

D’altra banda, la importància del Corredor Mediterrani dins de la Xarxa Transeuropea de Transport així com l’impuls que, dins d’una política de mobilitat sostenible, Mitma està donant al transport ferroviari de mercaderies i la recent aprovació en 2020 del ‘Estudi Informatiu per a la implementació de l’ample estàndard en el tram Castelló-Tarragona del Corredor Mediterrani’, fa necessari realitzar el present estudi per a poder fer un pas més en el desenvolupament del transport ferroviari a l’entorn de Tarragona.

Importància del trànsit de mercaderies

En aquest document es prestarà especial atenció al trànsit de mercaderies on, a més de buscar solucions que donin continuïtat al Corredor Mediterrani i a les línies que conflueixen a l’entorn de Tarragona, es tindrà en compte la problemàtica del pas de les mercaderies per la línia de la costa.

L’estudi haurà de plantejar i definir la necessitat de noves línies ferroviàries i/o la modificació de la xarxa existent una vegada analitzats els trànsits ferroviaris actuals i futurs que conflueixen en l’àrea de Tarragona. Per a això, es procedirà, en primer lloc, a identificar els trànsits actuals tant de viatgers com de mercaderies.

Així mateix, es farà una prognosi dels trànsits a futur i un plantejament d’alternatives funcionals, identificant les necessitats d’actuació i les condicions de contorn, per a procedir a definir, analitzar i seleccionar les solucions d’actuació.

Finalment, s’analitzarà la viabilitat tècnica i economicofinancera de les alternatives, així com un estudi de rendibilitat socioeconòmica de les quals siguin viables tècnicament, per a acabar amb una proposta d’estudis, estudis informatius i/o projectes que duguin a terme les actuacions que resultin viables d’aquest estudi.