El Consell Plenari proposarà atorgar el títol de Fill Predilecte a Jaume Marí

    Jaume Marí Pamiès, fins ara director general de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral la Muntanyeta, va morir sobtadament el passat 12 d’abril de 2017

    Al Consell Plenari de demà divendres 21 de juliol es proposarà engegar l’expedient per tal d’atorgar el títol de fill predilecte de la ciutat a Jaume Marí Pamiès, fins ara director general de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral la Muntanyeta, que va morir sobtadament el passat 12 d’abril de 2017. Jaume Marí era Enginyer Tècnic Industrial i Enginyer Tècnic Informàtic i havia desenvolupat la seva carrera professional com a Tècnic Informàtic, com a cap del Departament d’Explotació Informàtica i Responsable d’Atenció Informàtica, tot això a Repsol Petróleo, (1979-1995). L’any 1995, decideix dedicar els seus esforços a la gestió empresarial compaginant-los amb la gestió d’entitats sense afany de lucre (gerència de MAES S.A. i presidència/gerència d’APPC), amb una dedicació especial a la Muntanyeta.