Marta Cassany, directora de Protecció Civil, visita el Port de Tarragona

Es tracta del primer contacte amb la nova presidència de l’APT de Saül Garreta

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha visitat avui el Port de Tarragona en el  que és un primer contacte amb el nou president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Saül  Garreta. Aquesta visita institucional ha permès a la directora de l’ens conèixer de primera  mà les instal·lacions portuàries i els seus protocols de seguretat i d’actuació en la qual és  una infraestructura clau per al territori. 

La directora de Protecció Civil, Marta Cassany ha estat acompanyada d’Eli Llombart,  directora dels Serveis Territorials d’Interior a Tarragona, Sergio Delgado, Subdirector  General en Programes de Protecció Civil i Imma Solé, Subdirectora General Operativa de  Protecció Civil. Durant la visita s’ha visitat la nova sala d’emergències allotjada a la Seu  Institucional que compta amb les últimes novetats tecnològiques del sector per facilitar la  presa de decisions per a la gestió d’emergències. 

Model Port Tarragona de Gestió d’Emergències 

El “Model Port Tarragona de Gestió d’Emergències” és el resultat de la feina  d’automatització de procediments; formació, entrenament i exercicis; coordinació d’efectius  i creació d’infraestructures, per millorar la comunicació, coordinació i presa de decisions en  emergències o altres possibles situacions crítiques. 

El “Model Port Tarragona de Gestió d’Emergències” és una iniciativa pionera en l’àmbit de  Catalunya i de tot l’Estat espanyol que ha rebut l’aval d’una certificació de Gestió  d’Emergències basat en la norma internacional ISO 22320 que certifica que el PAU del Port  de Tarragona compta amb els més als estàndards de qualitat en el sistema de presa de  decisions, procediments i protocols per a una bona gestió de les emergències. El Port de  Tarragona és l’únic port de l’Estat en tenir aquesta certificació. 

El Pla d’Autoprotecció (PAU) del Port de Tarragona va ser homologat per Protecció Civil de  la Generalitat el mes de març de 2022. Aquest document és el que fixa l’organització de la  coordinació interna dels serveis del port en cas de patir una emergència i també la  coordinació amb Protecció Civil de la Generalitat a través del Centre de Coordinació  Operativa de Catalunya CECAT quan l’emergència en qüestió requereix l’activació de  mitjans externs com poden ser Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra o SEM.  

Cooperació institucional 

Aquest model de gestió d’emergències és fruit del treball i l’estreta cooperació del Port de  Tarragona amb Protecció Civil de la Generalitat, els Bombers de la Generalitat, Salvament Marítim, Parcs Químics de Seguretat, Capitania Marítima, entre d’altres, durant els darrers  anys i que s’ha traduït en diversos acords i convenis de cooperació: 

– Conveni Port – Bombers de la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni signat entre  el Port de Tarragona i Bombers de la Generalitat amb l’objectiu de col·laborar per a la  prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments en l’espai portuari.  Signat a l’agost de 2019, per valor d’1,6 milions d’euros i per un període de quatre anys,  inclou la compra de material especialitzat i, entre altres temes, el protocol d’intervenció dels  Bombers de manera coordinada amb els equips d’intervenció propis del Port, en cas de  qualsevol mena de salvament i rescat de persones, en zona terra o en vaixell. 

– Maritime Incident Response (MIR). Fruit d’aquesta col·laboració pionera entre el Port de  Tarragona, Bombers i Salvament Marítim en la gestió d’emergències va néixer l’acord entre  el Departament d’Interior i la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) per  la col·laboració i coordinació de les actuacions conjuntes en la resolució d’incidents marítims  (MIRG), aprovat el febrer passat. 

– Integració del Port a la Xarxa RESCAT. En la mateixa línia que els anteriors convenis,  amb l’objectiu d’una major coordinació i millor resolució d’emergències el febrer de 2022 es  va formalitzar el conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per  a l’adhesió del Port de Tarragona a la Xarxa RESCAT de radiocomunicacions i  d’emergències i seguretat de Catalunya, el qual representa una millora en la connectivitat  en casos d’emergències amb els equips intervinents de la Generalitat de Catalunya, amb  una inversió de 250.000 euros.