L’Ajuntament de Tarragona realitzarà canvis a les grades de l’Amfiteatre

L’informe extern i els tècnics municipals recomanen el desmuntatge parcial de les grades reconstruïdes als anys setanta, amb l’objectiu d’evitar la degradació irreversible d’aquest sector del conjunt monumental

Les grades de la suma càvea de l’Amfiteatre romà de Tarragona, reconstruïdes als anys setanta del segle XX, seran parcialment desmuntades, un cop avaluat l’informe encarregat a un equip de professionals extern i consensuat amb els tècnics de l’Ajuntament. Aquesta decisió s’ha informat també a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i a aquelles entitats vinculades a la protecció del patrimoni històric com l’ICAC, ICOMOS o la RSAT.

La progressiva degradació estructural d’aquestes grades i els consegüents riscos de desestabilització i esfondrament van propiciar la instal·lació d’una estructura d’estintolament l’any 2018. Des d’aleshores, una situació que havia de ser provisional s’ha allargat a l’espera d’obtenir els estudis específics per tal de diagnosticar la situació i avaluar les possibles solucions encaminades a l’aprofitament o no de les grades, valorant-ne la viabilitat tant tècnica com econòmica, així com tenint present la conservació del patrimoni com a eix prioritari.

Els darrers episodis de pluges torrencials també estan accelerant el desgast de les patologies identificades sobre aquesta part del monument, així com del mateix terreny i és necessari iniciar una correcta gestió d’aigües del sector.

S’ha determinat que cal començar de forma imminent una solució tècnica viable per a sostenir i estabilitzar amb garanties la part de l’amfiteatre reconstruïda als anys 70, que no afecti la resta del monument. Per tot això, després d’avaluar aquest informe i fer les consultes tècniques pertinents, els tècnics de l’Ajuntament han conclòs, d’acord amb criteris de conservació, prevenció i protecció del patrimoni històric, que la solució més adient és el desmuntatge parcial d’aquestes grades fins a assolir un grau de consolidació òptim, seguint els procediments indicats en l’informe municipal.

Atesa la situació, l’actuació s’iniciarà immediatament. De fet, aquest mateix matí, s’ha començat a senyalitzar la zona i entrar material.

Per a dur a terme aquestes obres, la Conselleria de Patrimoni ha valorat la intervenció  en 350.000 euros, partida pressupostària que es portarà a aprovació al Consell Plenari Extraordinari d’aquest divendres 30 de setembre.

Com s’explica a l’informe, en funció dels resultats del desmuntatge parcial, de la investigació arqueològica i de l’anàlisi estructural; es determinaran les accions a emprendre, al mateix temps que es començarà a treballar en el necessari Pla Director de l’Amfiteatre, partida que estarà inclosa al pressupost municipal 2023.