L’ajuntament té previst un pla de millora de les voreres a Segur de Calafell

Aquest pla té previst la seva execució depenent de la disponibilitat econòmica i sense donar un termini de temps per a realitzar aquestes reparacions

L’Ajuntament de Calafell executarà un pla de millora de voreres valorat en uns 2 milions d’euros. Els treballs es faran al llarg de diverses anualitats, segons les disponibilitats econòmiques que hi hagi cada any. I el gruix es realitzarà al nucli de Segur de Calafell, el més abandonat històricament del municipi.

La millora de voreres inclourà tant la reparació de les que estan malmeses per les més diverses causes, com la construcció de trams on no n’existeixen, o completar-les quan la vorera no el paviment superior. La primera font de finançament d’aquest pla serà l’estalvi en les adjudicacions d’obres, que es produeix per la diferència entre el preu pressupostat i el preu obtingut en la licitació, per les baixes dels contractistes.