Sant Sadurní aprova un pressupost inicial per al 2021 de 15,5 milions d’euros

Arantxa Molina pren possessió del càrrec de regidora, com a nova portaveu de Sant Sadurní En Comú, substituint Rafa Berlanga

Aquest dimarts es va celebrar el darrer ple municipal de l’any de l’Ajuntament de Sant Sadurní, sessió que es va dur a terme en un format híbrid, amb un representant de cada grup des del saló de plens i la resta de manera telemàtica. Amb motiu de l’absència per motius personals del portaveu de Junts per Sant Sadurní, Ton Amat, es va acordar que un regidor de l’oposició s’abstindria de participar en les votacions.

El principal assumpte de debat va ser la proposta de pressupost municipal per l’any 2021, d’un total de 15.488.770 euros, i que va comptar amb el suport de totes les formacions, amb l’abstenció d’En Comú i el vot contrari de la CUP.

El regidor d’Hisenda, Carles Del Amor, va presentar les principals línies d’aquest pressupost que va qualificar de realista i que és molt curós amb la previsó d’ingressos que exigeix el context actual de crisi econòmica i social. El pressupost, tot i que es redueix lleugerament en relació al de l’exercici 2020, rebrà una empenta en el primer trimestre de l’any vinent de la mà del romanent de tresoreria, que permetrà augmentar-lo en més d’un milió d’euros per a cobrir necessitats i despeses corrents de béns i serveis.

Del Amor va destacar diverses partides adreçades a la redacció i elaboració d’estudis i treballs tècnics, així com l’augment en despesa social, com l’increment de 90.000 euos en els serveis de neteja domiciliària i teleassistència, a més del manteniment de via pública i zones verdes, que disposarà d’una dotació d’uns 208.000 euros.

D’altres accents d’aquests pressupost 2021 es troben en els ajuts al teixit productiu, per fer front als efectes de la crisi de la COVID-19, l’ampliació del conveni amb Càritas o les partides extraordinàries per donar suport al 40è aniversari de la Festa de la Fil.loxera, o als Diables Se M’n Refum.

Inversions

Pel que fa al capítol d’inversions, el 2021 comptarà amb diversos projectes en la línia de la millora i arranjament d’espais i instal.lacions municipals, com l’antiga seu de Serveis Socials, que es destinarà a l’Oficina de Gestó Tributària; el condicionament de la sala de l’Índex o Can Mas de la Riera; la remodelació interior i de la façana de la Casa dels Avis, o l’ampliació del cementiri de Monistrol. Destaquen també la segona fase d’obres al pavelló de l’Ateneu, l’inici de les obres al camp de futbol i els vestidors, o la reordenació d’alguns espais públics, com la plaça Parellada, del Pont Romà, a l’entorn de la plaça Nova i la Rambla Generalitat.

Xavier Rodríguez, en representació de Junts per Sant Sadurní, va subratllar les dificultats d’elaborar un pressupost condicionat per un 2020 tan complex i la inestabilitat que plana sobre el proper exercici. Va destacar la voluntat del govern per la rehabilitació i el manteniment dels espais i va defensar l’aposta per l’habitatge, o la promoció turística com a elements per afavorir el sector productiu.

El portaveu del PP, Carles Jiménez, va aplaudir la proposta per ser un pressupost «realista i acurat». Tot i subratllar que preferiria haver cobert certes partides d’ajuts i subvencions en aquesta primera fase del pressupost, va valorar positivament l’esforç en àrees com l’assistència domiciliària i per reduir l’impacte social i en el teixit productiu de la crisi sanitària.

La nova portaveu d’En Comú, Arantxa Molina, va justificar l’abstenció per les circumstàncies viscudes en les darreres setmanes pel seu grup i les dificultats per avaluar el pressupost.

La CUP va votar en contra del pressupost, però la portaveu Arantxa Fernández, va matisar que la seva formació reconeixia les dificultats per elaborar la propostes davant el context actual. De tota manera, va considerar que era un pressupost «coix», que no introdueix canvis profunds i estructurals per revertir la situació a llarg termini. Va reclamar la revisió de l’IBI, per tal que les rendes més altes permetessin augmentar sensiblement els ingressos municipals. Sí van reconèixer l’augment en àrees com la d’habitatge, però per contra van assenyalar la seva disconformitat en partides com la de turisme, en comparació amb les de cultura i acció social, i més èmfasi en fer front a la segregació escolar o potenciar el cooperativisme, entre d’altres.

Tot i donar el seu suport, el PSC va considerar el pressupost «molt tècnic i conservador». El portaveu, Pere Campos, va valorar inversions com les de l’Ateneu, el camp de futbol, o la reforma de la Casa dels Avis, però va lamentar el poc marge donat pel govern per introduir esmenes o propostes, o les qüestions encara pendents dels compromisos del 2020.

Pressupost 2020

Ingressos
1Impostos directes7.247.041 €
2Impostos indirectes 182.051 €

 

3Taxes, preus públics i altres ingressos2.565.372 €
4Transferències corrents 4.422.831 €
5Ingressos patrimonials14.614 €
6Alienació d’inversions reals0 €
7Transferències de capital 856.853 €
8Actius financers 5 €
9Passius financers200.000 €
Despeses
1Personal 7.251.000 €
2Despeses corrents en béns i serveis5.233.735 €
3
Despeses financeres 76.467 €
4Transferències corrents1.432.029 €
5Fons de contingència 0 €
6Inversions reals1.101.623 €
7Transferències de capital0 €
8Actius financers 5 €
9Passius financers 393.909 €

En relació amb el pressupost i la plantilla municipal, també va prosperar l’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per l’any 2021, amb el vot de tots els grups i l’abstenció de la CUP.

La sessió va resoldre diverses qüestions de caire tècnic i administratiu, com l’inventari municipal o la revisió de preus del contracte de la deixalleria, ajustat a l’IPC, el contracte de subministrament de la caldera de biomassa, o la renovació del pla d’Igualtat municipal per al període 2021-2024.

Habitatge

El plenari va aprovar dues proposicions en relació a l’habitatge, d’una banda per declarar Sant Sadurní com a àrea amb mercat d’habitatge tens i per declarar l’habitatge com un dret prioritari i l’oficina d’Habitatge un servei essencial.

Xavier Rodríguez va presentar algunes dades del Pla Local d’Habitatge, que assenyala, entre d’altres, que un 50% de les famílies actuals tenen dificultats per accedir al mercat de lloguer lliure, o la necessitat d’avançar per augmentar el parc públic de lloguer social i rebaixar el preu mitjà del lloguer al municipi.

El PP va votar en contra de la primera declaració, mostrant la seva disconformitat a que l’Ajuntament intervingui en el mercat de l’habitatge, i apel·lant a fer servir d’altres eines per regular el lloguer

El plenari va resoldre amb celeritat la part final de l’ordre del dia, amb els informes de tresoreria i intervenció, i donar compte als decrets d’alcaldia i acords de la junta de govern.

Tots els grups van aprofitar per felicitar el Nadal i l’any nou al torn de precs i preguntes. El govern va respondre a algunes qüestions del PSC, informant que la previsió és repartir properament els rellotges de control horari de la zona blava – a partir del 2021 es permetrà l’estacionament gratuït de mitja hora – que la previsió és que el mes de gener sigui de transició i que al febrer ja s’apliqui la nova ordenança reguladora.

També es va explicar que el sorteig dels nou nínxols del cementiri encara no té data, i alguns detalls sobre el procés de participació ciutadana pel pla local d’habitatge, a més d’alguna consulta sobre una qüestó de la gestó de residus.

Josep Maria Ribas va concloure el ple, que es va prolongar durant una mica més de tres hores, apuntant que l’Ajuntament encara no té informació precisa sobre l’inici de la vacunació contra la COVID-19, però que la previsió seria iniciar-la per les residències de gent gran.