Tàrrega restaura 50 pergamins deteriorats dels segles XIII i XIV

Daten d'entre els anys 1245 i 1332

L’Arxiu Comarcal de l’Urgell continua treballant en la preservació i la difusió del patrimoni documental del territori. En aquest sentit, ha dut a terme la restauració de mig centenar de pergamins del fons de l’Ajuntament de Tàrrega.

Els documents, la majoria dels quals detallen la concessió o confirmació de privilegis reials a la capital de l’Urgell, han estat objecte d’una acurada intervenció durant els darrers mesos per part de la conservadora Núria Vila Lafita. La cinquantena de pergamins, que daten d’entre els anys 1245 i 1332, fan referència a privilegis reials concedits a Tàrrega. Destaquen la concessió de les carnisseries (que llavors eren públiques), sentències o una concòrdia entre el monestir de Santes Creus i Tàrrega.

Els manuscrits presentaven un notable deteriorament pel pas del temps i altres factors ambientals, i es va optar per restaurar-los per tal de garantir-ne la durabilitat. Un cop desinfectats, es van aplanar i també es van reintegrar els fragments imprescindibles. Actualment els documents compten amb sistemes individuals de protecció per tal de facilitar la seva conservació.

Segons el director de l’Arxiu Comarcal, Carles Quevedo, aquesta acció ha permès recuperar les característiques “físiques i mecàniques” dels documents, al mateix temps que s’ha garantit la seva perdurabilitat en el temps. Segons Quevedo, es tracta d’un pas previ “necessari” a la seva futura digitalització, que permetrà oferir un suport secundari d’accés a la documentació preservant alhora els originals, sense afectar la difusió entre el públic.

Entre els documents, restaurats amb el suport de Cultura, també n’hi ha sobre l’establiment dels límits de la vegueria local, un homenatge a la reina Elionor i un fragment d’un testament situat a Guimerà, entre d’altres. Tot el fons ja ha tornat a les prestatgeries de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell després de la restauració feta per Vila Lafita.